SÄK. TELIA och POSTEN: Brottsbalken 4:8, 4:9, 4:9 a!

3.1.2012. Likalydande skrivelser till SÄK, fax 010-568 70 10, TELIA, fax 504 550 01 samt POSTEN, 08-43 43 47.

Hänvisar även till brev 27.12.11 till TELIA och POSTEN.

Jag finner det ytterst märkligt att inga svar, som kunde tänkas föra ärendet framåt, har inkommit från mina adressater. Ärendet gäller alltså överskriftens mycket centrala lagrum avseende olovlig brevöppning resp olovlig telefonavlyssning. När brott mot båda dessa lagrum kan misstänkas föreligga borde mina adressater ha ett stort, samlat, gemensamt intresse av att granska det inträffade, vilket kanske kan betecknas som ett     grundlagsärende.

Från SÄK har jag fått ett ärendenummer, AD-159-15954-11, tack för det, men från TELIA och POSTEN har inget meddelande inkommit. Vid samtal i går med dessa båda instanser kunde ingen medarbetare påträffa mitt ärende över huvud taget. Trots idogt sökande.

Jag anser situationen oefterrättlig. De tre dvd-skivor, som saboterades då de befann sig under POSTENS domvärjo och beskydd, finns i delvis destruerat skick att tillgå efter hemställan.

Jag måste fråga mig om ärenden av detta slag är vardagsmat för mina adressater, eftersom inget intresse har försports.

Svara nu!

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala.

Telefon, möjligen fortfarande avlyssnad, och fax: 018-15 12 793.1.2012.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"