POSTEN: Jag begär skadestånd!

10.1.2012. Till säkerhetschefen Alexis Larsson, att överlämnas till rätt skadeståndsansvarig instans inom POSTEN. F k: TELIA.

Härmed begär jag

5 000 kronor

som skadestånd för liden skada vid intrånget mot mina tre försändelser (den tredje sänd från dvdn:s producent i Bromma)), enligt den dossier rörande det inträffade som i dag finns hos POSTEN.

Jag är medveten om att POSTEN inte kan göras ansvarig för vanliga brev som förkommer eller av olyckshändelse skadas.

Mitt – och Bo Alvbergers – fall är något helt annat, vilket POSTEN förstås är helt medveten om. Det rör sig om tre likartade försändelser, vilka olovligen öppnats och fått innehållen grovt saboterade, varefter innehållet stoppats tillbaka i konvoluten som därefter förslutits på nytt och först därefter, med oanvändbart innehåll, placerats i Bo Alvbergers brevlåda, vid tre separata tillfällen.

Här måste självfallet totalt postalt ansvar inträda. Sedan jag två gånger i Uppsala och producenten en gång i Bromma lagt försändelserna i postens brevlådor har försändelserna aldrig varit ur POSTENS sikte och hägn, och försändelserna har hela tiden utgjort POSTENS ansvar, fram till att de grovt saboterade försändelserna överlämnats till Alvberger som inte kunde utnyttja de aktuella dvd-skivorna; detta har ju varit avsikten med de tre transaktionerna.

Vid en normal stöld försvinner brev och innehåll, men här bevaras konvoluten hela tiden i POSTENS ägo och insyn. Det är hos POSTEN som sabotagen sker – närmast otroligt.

Den enda utredning som företagits är Larssons förhör med vederbörande brevbärare på ankomstorten Värnamo, varvid endast framkommit att brevbäraren ”inte haft något problem” med detta, ett uttryck som förmodligen ska innebära att brevbäraren säger sig ingenting veta i ärendet.

Något ytterligare har POSTEN inte gjort. Själv har jag, som jag meddelat, anmält saken till säkerhetspolisen, som gett mig ett ärendenummer men inte namn på handläggare. Vad säkerhetspolisen eventuellt gjort vet jag sålunda inte.

Huruvida Bo Alvberger kommer att begära skadestånd för egen del vet jag i dag inte. Själv begär jag sålunda, för omedelbar utbetalning,

5 000 kronor,

utgörande ersättning för sammanlagt 10 timmars åsamkat extra arbete, telefon, porto mm samt ideell ersättning för hånfullt genomförd smutskastning mot min dokumenterande journalistiska verksamhet och mot mitt journalistiska samarbete med min kollega Bo Alvberger. Saken lämnar, om POSTEN förstår vad jag menar, en otäck smak i munnen, och det ytterst slappa gensvar jag hittills mött från POSTENS sida känns direkt beklämmande. Jag har sålunda ännu inte fått tillstymmelse till ursäkt. Detta gäller även Bo Alvberger.

Jag har omtalat för POSTEN att de tre grovt saboterade dvd-skivorna, innehållande skarp polemik mot den hittillsvarande utredningen av mordet på Olof Palme, finns tillgängliga om de skulle efterfrågas, men POSTEN har hittills saknat intresse.

Min hittillsvarande kontakt med POSTEN, dvs med säkerhetschefen Alexis Larsson (som jag sålunda anmodar att vidarebefordra denna skadeståndsanmälan till rätt instans inom POSTEN) har skett endast per telefon, ett samtal, varefter Larsson uppenbarligen ansett sig befriad från ärendet.

Låt mig tillägga att jag inte tror att Bo Alvberger och jag skulle ha utsatts för en liknande behandling på det gamla Postverkets tid. Då var handhavandet, på alla postverkets domäner, professionellt.

Beloppet- 5 000 kronor – bör insättas på mitt pg-konto 75 05 55-5.

Jag önskar omedelbart svar från POSTEN, med angivande av handläggare.

Jag är fackligt ansluten till Svenska Journalistförbundet och till Sveriges Författarförbund, med tillgång till de båda fackens juridiska expertis.

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79, även fax.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"