Uppsalapolisen! Två nya brevöppningar!

31.1.2012. Till Polismyndigheten i Uppsala, ärende AD-159-15954-11, anhängiggjort hos Uppsalapolisen i går, 30.1.2012.

Jag erfar i dag att två nya attacker har gjorts mot min post med utsända dvd-skivor avseende dvdn ”Lisbeth Palme – Mordets stora gåta!”.

En person i Nyköping har sålunda inte fått den dvd-skiva som jag för flera dagar sedan sände till honom, medan en annan person, i Umeå, fått en skiva som var skadad, om än nödtorftigt spelbar. Beskrivning här nedan.

Ingreppen mot min postfrid och posthemlighet är nu fem till antalet, och samtliga följer samma kusliga mönster. Jag har sänt exemplar av dessa dvd-skivor till ett stort antal personer, men de fem försändelser som drabbats av skador eller stoppats har samtliga föregåtts av telefonsamtal mellan mig och resp adressat, vilket tycks mig bekräfta intrycket att varje postingrepp måste ha föregåtts av telefonsamtal mellan mig och vederbörande adressat. Då jag inte har talat med vederbörande, utan endast expedierat efter erhållen pg-inbetalning, har breven ej saboterats.

Jag anhåller nu att Uppsalapolisen omedelbart kompletterar mitt ärende med dessa uppgifter. Det börjar bli otäckt att bo här på Karlsrogatan, när telefonen avlyssnas och utsända brev saboteras. Jag anmodar Uppsalapolisen att omedelbart agera samt ge mig returinformation!

Så här skriver min adressat i Umeå i brev som jag fick i dag:

Sen jag fick se bilderna på skivorna frän mötet i bygdegården har jag granskat den jag fick av dig. Den jag först inte kunde öppna och sände åter, men fick tillbaks. Kvaliteten på ”min ” skiva är avsevärt sämre, full med repor och skrapmärken samt två halva cirklar som om man försökt ha haft sugkoppar, 2 cm i diameter, men halvt övertäckta. Märkena är inte tillräckligt djupa för att hindra filmen, men skivan ser ut som en som varit begagnad i flera år och aldrig legat i fodral. Hos mig har ingen annan rört den än jag själv.

Så långt Umebons beskrivning av skadan.

Till detta kan jag lägga att skivan var helt ny och fräsch när den sändes till Umeå. Jag vill nu alltså ha ett snabbt besked från Uppsalapolisen, bl a med uppgift om huruvida ni ger ärendet ett nytt diarienummer. Berätta även för mig vem som är handläggare. Engagerad och oroad hälsning!

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79. 210814-5075.

Det första brevet med denna anmälan anmälan kom aldrig fram till Uppsalapolisen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"