”Skadestånd, 5 000 kronor”

19.1.2012. TILL TELIA, högsta ledningen och juristerna!

Med hänvisning till utlåtandet från Riksenheten för polismål, 2012-01-10, Björn Ericson, i ärendet under rubriken

 AD-159-15954-11, ”Skrivelse om olovlig avlyssning mm”

begär jag av Telia

ett skadestånd om 5 000 kronor;

beloppet torde insättas på mitt pg 75 05 55-5.

Jag önskar omedelbar reaktion från TELIA samt besked om vilken befattningshavare som kan bli min förhandlingspart i detta ärende.

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"