Öppen skrivelse till RÅ

10.1.2012.

Till RÅ: Härmed anmäler jag mig själv, Sven Anér, för

falsk angivelse jämlikt BrB 15:6.

Som bakgrund till denna anmälan bifogar jag mitt öppna brev av den 8 januari 2012 till Olof Palmes efterlämnade maka, Lisbeth Palme. Jag riktar, som synes, i detta brev allvarliga anklagelser mot Lisbeth Palme.

Skulle RÅ anse att dessa anklagelser är obefogade och orättmätiga begär jag alltså att RÅ måtte vidta rättsliga åtgärder mot mig.

Om, å andra sidan, RÅ skulle välja att ej vidta några sådana rättsliga åtgärder mot mig kommer jag att notera att mina anklagelser mot Lisbeth Palme för medverkan vid mordet på Olof är berättigade.

Jag önskar omedelbar handläggning. Jag önskar omedelbart besked rörande diarienummer och handläggare, jämte RÅ:s kommentar med motivering.

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

./. Öppet brev 8.1.2012 till Lisbeth Palme.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"