Jag håller ett föredrag på Tuna bygdegård…

3.1.2012. Till Justitieutskottets ordförande Morgan Johansson, att benäget delges utskottets samtliga medlemmar.

Morgan Johansson, här en dossier från årsskiftet. Kort resumé:

19.11.11: Jag håller ett föredrag på Tuna Bygdegård och kopplar därvid Lisbeth Palme till mordet på Olof. Bl a på grundval av det fotografi som närsluts.

(ca) 15, 16 och 21.12.11: Tre ex av den dvd som inspelades vid mötet saboteras, vid tre olika tillfällen. Kuvert bryts upp, innehållet saboteras, kuverten återförsluts, breven utlämnas av posten, hopklistrade. Ingreppet torde ha föregåtts av telefonavlyssning.

23.12 11 – 3.1.12: Saken anmäls till SÄK, TELIA och POSTEN. Ingenting händer.

Sverige i dag. Jag ber JU granska.

Oroad och angelägen hälsning!

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

./. Dossier med den senaste blogg-dokumentationen samt dvd-skiva.


Registreras all post, POSTEN?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"