Mordet på Olof Palme – ett oläkt sår

8.1.2012. Till Redaktionen av Verdens Gang.

Jag heter Sven Anér, journalist med start på DN 1948 och i dag, vid 90 år, bloggskrivare och nära nog ende aktive bevakare av det påstått olösta mordet på Olof Palme. I själva verket mördades Olof av domaren och moderate riksdagsledamoten Anti Avsan, som då var s k baseball-polis i Stockholm. Min bok ”Affären Anti Avsan”, aldrig dementerad, bifogas.

Det genom årtiondena märkliga med Palmemordet, som skapat tusentals pärmar med polisiära handlingar, är att svenska myndigheter och svenska media lämnar saken helt åt sitt öde. Ingenting görs, ingenting skrivs, inga kommentarer eller dementier av vad t ex jag säger och skriver.

Jag får ensam röra mig i en kusligt tomt ekande värld.

Jag föreslår nu, Verdens Gang: ta del av min bok (en av flera i ämnet), ta del av min tekniskt inte så lysande men innehållsmässigt unika dvd, som jag bifogar, inspelad den 19 november i fjol vid det enda allmänna möte i Palmeärendet som arrangerats i Sverige hittills under 2000-talet, ”Lisbeth Palme – mordets stora gåta”.

Men ännu har inga svenska kommentarer följt – skulle Verdens Gang kunna öppna ett andningshål?

Full bakgrundsinformation får tidningen fortlöpande via min mycket välbesökta blogg

www.svenanerpalmemordet.blogspot.com,

som i dag utgör praktiskt enda inslag i vad som skulle kunna kallas en svensk Palmedebatt. Ett öppet brev från mig till Lisbeth Palme inflyter om någon dag på bloggen, där jag direkt utpekar Lisbeth Palme som medansvarig för mordet på Olof. Som jag kände en aning, enbart i relationen journalist till en politiker; jag uppskattade hans öppna yttre framtoning.

Gå in på bloggen, se dvdn och se bilden av Lisbeth Palme på Sabbatsberg, sedan hon under färden från mordplatsen till sjukhuset har övergivit sin döende/döde man – och hör gärna av er till

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, S-752-39 Uppsala. 018-15 12 79.

Kollegial, vänlig men oroad hälsning

./. bok, dvd, bild, med utförlig caption, av Lisbeth Palme på Sabbatsberg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"