Var är ni, POSTEN och TELIA?

15.1.2012. Till JURISTERNA hos POSTEN och TELIA! Rubr ärende har nu nått Riksenheten för Polismål, men jag har ännu inte nått TELIA och hos POSTEN enbart en mycket strikt säkerhetschef Alexis Larsson. Larsson har jag bett vidarebefordra brev till ledningen för POSTEN, men det kan jag inte veta om han har gjort.

POSTEN och TELIA! Jag väntar sedan snart en månad på besked! Jag har av POSTEN krävt ett skadestånd på

5 000 kronor,

men jag hör ingenting.

Finns jurister anställda hos de båda företagen? Kunde dessa höra av sig? Eller är olovlig brevöppning och olovlig telefonavlyssning små standard- bekymmer, som inte föranleder någon brandkårsutryckning?

Jag sänder den nu genererade dossiern till mina fack, SJF och SFF!

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

20.1.2012.

När undertecknad Sven Anér vid allmänt möte i Uppland den 19 november i fjol kopplar Lisbeth Palme till mordet på Olof uteblir de öppna kommentarerna. I stället slår en hemlig liga till mot den dvd som efteråt beskriver mötet. I ett våldsamt angrepp mot alla kulturella värderingar går den hemliga ligan till attack.

Den slår sig in via olovlig telefonavlyssning och olovlig brevöppning och saboterar vid tre separata tillfällen tre dvdskivor med titeln ”Lisbeth Palme – mordets stora gåta”, som Sven Anér gång på gång försökte posta till kulturdebattören Bo Alvberger i Värnamo, för en recension. Skivorna plockas i lönndom ut ur sina konvolut, repas, kletas ner och förstörs, för att därefter, oanvändbara och i trippelt hån, äntligen stoppas ner i Alvbergers brevlåda, i en lömsk attack mot en kanske hård men hederlig bevakning av vår eviga rättsskandal, ett statsministermord på öppen gata.

Svenska media har ännu inte bevakat detta skamgrepp mot kultur och grundlagsfäst pressfrihet, men säkerhetspolisen har, möjligen för att den anser sig själv jävig, remitterat det unika ärendet till Riksenheten för polismål, där överåklagare Björn Ericson nu arbetar med saken. Uppenbarligen misstänks någon form av olovlig polisinblandning, eftersom Riksenheten, som namnet anger, enbart ägnar sig åt polismål. Jag har begärt huvudsakligen ideella skadestånd från de båda inblandade företagen, POSTEN och TELIA, men hittills har därifrån ingenting hörts i sak rörande angreppet mot dessa kunder som, möjligen naivt, valt att lita på POSTEN, lita på TELIA.

I denna dossier redovisar jag dagsläget helt öppet. Det är Sveriges öde i orostid som står på spel.

21.1 2012. Miljöpartiet! I tider av politiskt strul, som i natt övergick till kaos, bör Miljöpartiet se till att åtminstone Palmeärendets kaos avskaffas! Gå in i den cyniska och kusliga affär som denna dossier redovisar, en attack mot allt vad samhällstrygghet, presskultur och laglydnad heter!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"