Till Riksenheten för Polismål För angelägen kännedom: POSTEN och TELIA!

14.1.2012. Överåklagare Björn Ericson
Polismyndigheten i Malmö.
Ärende AD-159-15954-11.

Björn Ericson – Jag ser med tillfredsställelse fram mot ärendets vidare utveckling. Två synpunkter:
Mitt eget bidrag till ärendet framgår lättast och mest fullständigt ur min blogg
www.svenanerpalmemordet.blogspot.com.
Har du ytterligare frågor ställer jag förstås upp.
Vidare: det enda aktuella bevismaterialet i ärendet, de tre så grovt saboterade dvd-skivorna, finns tillgängliga via
Bo Alvberger, Slottsvägen 8, 331 51 Värnamo, 0370-167 38.
Jag har själv inte sett skivorna i skadat skick, eftersom Alvberger inte vågat posta dem från Värnamo till Uppsala i nuvarande situation. Han postar dem inte heller nu, t ex till Riksenheten för polismål, men lämnar givetvis ut dem till polis i Värnamo.
Avslutningsvis: den mycket arroganta inställningen från POSTENS och TELIAS sida är anmärkningsvärd. Jag har ingen person, inget telefonnummer och ingen adress att vända mig till, och de båda företagen svarar mig inte.
Engagerad men oroad hälsning!
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"