Hjälpte den svenska regeringen CIA att kidnappa 9 estniska medlemmar av ESTONIAS besättning?

28.1.2012. Artikel erbjuds Stavanger Aftenblad, Stavanger.

Omedelbart efter det estniska fartyget ESTONIAS katastrofala haveri på Östersjön den 28 september 1994, lyfte två CIA-plan från Arlanda med sammanlagt nio personer ombord, destination okänd, men förmodligen västerut.

Saken akatualiseras ju i dagarna a Stavanger Aftenblads spännande uppgifter om CIA-verksamhetr i Norge!

Samtidigt meddelades beträffande ESTONIA att nio estniska besättningsmedlemmar, bland dem ESTONIAS kapten Avo Piht, hade räddats, en uppgift som snabbt ändrades till sin motsats: nu sades att de nia saknades!

Flög CIA-planen ut med de nio från ESTONIA? Ja, inga uppgifter säger motsatsen. Det svenska luftfartsverket, sektionen ute på Arlanda, innehar en helt komplett, och helt offentlig, redovisning av de båda flygningarna: alla relevanta tider, planens registreringsbeteckningar, uppgifter om ägare osv. Se faktaruta!

Jag fick år 2004 ut denna kompletta redovisning från Arlandas sektion av det svenska luftfartsverket, öppna statliga svenska dokument för vem som helst att begära ut, fullständiga in i minsta detalj, men mina försök att publicera detta dramatiska ärende i svenska medier misslyckades. Inget medium ville ta i den brännheta saken med tång. Vill inte i dag.

Jag skrev om ärendet i mitt nyhetsbrev ”PALME-nytt” för år 2004, och jag skrev tillsammans med Lena Anér boken ”MAYDAY”, också 2004, dock utan minsta mediala eko. Luftfartsverket har aldrig förnekat uppgifterna, men verket har inte självmant gått ut och kommenterat. Det officiella Sverige vill inte visa upp denna kusliga och cyniska incident.

Sålunda har det aldrig, från officiellt håll, bekräftats att det är kapten Avo Piht och åtta ur hans besättning som försvann västerut med de båda CIA-planen – har Sverige aktivt medverkat vid denna CIA-”snatch” av nio estländare? Och vilken skugga kastas då inte över själva det oerhörda haveriet då över 900 personer försvann?

Jag följde kring 2004-5 denna mörka affär mycket noggrant, bl a vid flera besök i Tallinn, men ingenting framkom som dementerade denna sakbeskrivning:

De nio från ESTONIA kidnappades i CIA-regi och med vänlig svensk assistans; bl a öppnades bokstavligen grindarna till ostörda platser i utkanten av Arlandas stora flygfält för diskret planuppställning och osannolikt diskret kidnappning. Inga andra nio försvunna, som skulle kunna ha kopplats till haveriet, har någonsin rapporterats.

Allt pekar sålunda på att detta är en av CIA arrangerad, mycket stor ”snatch” av kidnappade personer.  Möjligen rör det sig om den allra största samlade ”snatchen” någonsin, i CIA:s regi. Det finns ingen samlad bokföring av denna kusliga verksamhet, det ligger i sakens natur, men mina studier i ämnet har pekat på att nio personer i en enda samlad ”snatch” är unikt. Motiv? Säg det. Visste de ”snatchade” för mycket? Och hade transatlantiska intressen hotats?

Själva haveriets bakgrund är fortfarande föremål för internationell utredning. Från myndighetshåll hävdas ”naturliga” orsaker, medan fronderande undersökare pekar på inslag i förlisningen som de menar (bland dem jag själv) visar på explosioner eller andra mänskligt åstadkomna skadeorsaker.

Jag kände och blev god vän med makan till Avo Piht, den ene av ESTONIAS båda alternerande kaptener. Sirje hoppades förgäves på en återförening med Avo, som blivit något av en helgonfigur i Estland.  Men den psykiska pressen blev för hård, och Sirje finns inte längre

Den svenska regeringens inställning till ESTONIA-tragedin, i synnerhet om regeringen betraktas med de nio försvunna i blickfältet, måste betecknas som hycklande. Den svenska regeringen vet exakt vad som hänt och vad som ligger bakom, men har aldrig uttalat sig i detta allvarliga ärende, där den svenska överheten bokstavligen öppnade grindarna för CIA:s rättsstridiga verksamhet. Regeringen har ordnat en minneslund på Djurgården i Stockholm, med alla de dödas och saknades namn inmejslade i granit. Pretentiöst hyckleri?

I Estland har denna sak aldrig fått dö, och minst två organisationer arbetar, i ständig motvind, med den allvarligaste händelse som någonsin drabbat förhållandet mellan Estland och Sverige, som någonsin drabbat svensk heder.

Sven Anér, journalist och författare, tidigare bl a Dagens Nyheter och Sveriges Television, nu free lance författare av dokumentära böcker och debattinlägg, bl a i Palme- och ESTONIA-affärerna. I Palme-ärendet utpekar jag en f d polis, i dag domare och moderat riksdagsledamot, som gärningsmannen i Stockholms city. Den svenska rättsstaten dementerar ingalunda.

28.1.2012.

Jan Petter Helgesen, Stavanger Aftenblad!

Tack för angenäma samtal! Jag bifogar alltså en artikel för din tidning samt en faktaruta som jag själv skrev för ”MAYDAY”. Det officiella grundmaterialet kan du alltså själv ta fram från det svenska luftfartsverket, om du vill.

Saken är mycket stor, men av någon underlig – eller kuslig – anledning tenderar just de mycket stora händelserna och företeelserna att bli opublicerade. Kunde ditt Aftenblad rycka upp denna story ur dess letargi vore ju mycket vunnet.

Det är när jag skriver artiklar som synpunkter kommer fram under själva 542110skrivandet, ja det vet du. I dag framstår den svenska statens oerhörda hyckleri, med att lägga miljoner på en minneslund i granit i stället för att utreda CIA-affären, som höjden av hyckleri. Själv är jag övertygad om att ESTONIA sprängdes (jag har skrivit en bok med just den titeln). Det finns ju många teorier om varför hon måste sprängas, olaga vapeexport, bl a.

Skicka mig ett par ex av tidningen om artikeln publiceras! Arvoden är jag inte bortskämd med, så du kan ju skicka ett sedvanligt honorar.. Födelsenr:

21 08 14-5075 (så jag har varit med ett tag)

Kollegial och vänlig hälsning

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A. S-752 -39 Uppsala. Sverige. 046-18-15 12 79

Jag har aldrig fått något svar från Stavanger Aftenblad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"