Brottslig brevöppning i Palmeärendets spår!

19.1.2012. Till Riksdag & Departement, 111 28 Stockholm.

Tre av Posten saboterade och förstörda dvd-skivor med titeln ”Lisbeth Palme – mordets stora gåta” vållar oro inom inte bara POSTEN utan också inom TELIA, säkerhetspolisen och Riksenheten för polismål, överåklagare Björn Ericson.

Saken, komprimerad: Undertecknad Sven Anér hade den 19 november i fjol arrangerat ett allmänt möte på Tuna bygdegård i Uppland, där jag diskuterade Lisbeth Palmes eventuella koppling till mordet på Olof. Av mötet blev en filmad dvd som försäljs av mig.

Kulturdebattören Bo Alvberger i Värnamo önskade recensera dvdn i en tidskrift, varför han bad mig att sända honom ett ex. Detta kuvert sändes som vanligt brev den 14 december i fjol och framkom till Alvbergers adress i Värnamo den 15 december, öppnat och åter förslutet och med dvdn repad och raspad och försatt ur spelbart skick. Nya dvd-skivor sändes den 15 och 20 december, varvid samma makabra procedur upprepades: öppnade kuvert, saboterat innehåll, en av skivorna ”nedsmetad med något brunt klet”, enligt Alvberger. Tre separata ingrepp, vilket kanske är unikt.

Saken har i dag blivit ett ärende hos säkerhetspolisen, AD-159-15954-11, och det ligger alltså just nu remitterat till Riksenheten för polismål i Malmö, överåklagare Björn Ericson. Sven Anér har, för att sätta fart på ärendet, begärt skadestånd om 5 000 kronor från såväl POSTEN som TELIA.

Det faktum att fallet nu ligger hos Riksenheten för polismål visar att det är just poliser som är misstänkta; endast sådana fall går till denna riksenhet.

Jag kan naturligtvis inte undgå att knyta den olovliga brevöppningen, och den eventuella olovliga telefonavlyssning som torde ha föregått de postala ingreppen, till dvd-skivans innehåll: kopplingen av Lisbeth Palme till mordet på Olof.

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.
Till redaktionen: Säkerhetsmannen Alexis Larsson finns inkopplad på POSTEN. Även juristerna vid POSTEN och TELIA, samt, som nämnt, överåklagare Björn Ericson vid Riksenheten för polismål i Malmö.Hjälp mig med TELIA!

Björn Ericson, Riksenheten för polismål

Arende AD 159-15954-11:

Jag fick i dag på eftermiddagen ett samtal från en kvinna vid TELIA med ett –sonnamn (hon upprepade aldrig namnet), som meddelade att hon läst ett brev från mig (jag har skrivit flera brev) i ovanstående ärende, men underströk att hon inte kunde ge mig något som helst svar mer än att polisen får ta hand om detta ärende och så småningom höra av sig till mig.

Svaret känns torftigt. Att ett företag inte skulle få kommunicera med en förfördelad kund framstår som mycket egendomligt. Men förhållandet understryker ju ärendets vikt. Vad jag själv vill understryka, beträffande eventuell telefonavlyssning, är detta:

Bo Alvberger och jag har inte haft annan kontakt i detta ärende, innan det började rulla, än per telefon. Inga tidigare brev i just denna sak, och vi har inte haft några personliga sammanträffanden. Jag har alltså mycket svårt att förstå hur arrangörerna av de tre brotten kunnat fokusera just på Alvberger och mig, tillsammans, om inte avlyssning av min telefon, eller av båda telefonerna, har skett. Detta förhållande, i förening med den bevisligen företagna olovliga brevöppningen, känns mycket oroande, som en mycket allvarlig kränkning av min och min fru Lenas hemfrid. Är jag avlyssnad i dag? Det kan jag ju inte veta; det ligger i olovlig avlyssnings karaktär att allt sker hemligt. Självfallet. Vi är allvarligt kränkta. Tre gånger kränkta.

Jag vill vidare än en gång understryka vikten av att du tar del av det föreliggande bevismaterialet, dvs de tre saboterade dvd-skivorna. Detta sabotage är ju också ett ytterst allvarligt ingrepp inte bara i vår hemfrid utan i min yrkesverksamhet som författare och journalist, en verksamhet som sägs vara omgärdad av lagens regler och omtanke. Jag hoppas nu på klarhet från din utredning. Om rättssamhället har frågor i samband med Lisbeth Palmes eventuella koppling till Olofs död måste ju denna sak prövas öppet, av åklagare och domstol. Aktiviteter av det slag som nu drabbar mig och Alvberger hör självfallet inte hemma i en rättsstat.

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

1 kommentar:

  1. Avlyssning av alla telefoner i landet sker på rutin. Sverige är en polisstat på östtyskt manér, där enbart de som arbetar åt samma statliga uppdragsgivare slipper trakasserier. Du är antagligen idag betraktad som dissident och behandlas därefter. Men du kan ju din historia, sådant här blir inte långlivat så ge inte upp. Du är inte ensam.

    SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"