Varför så tyst, Rosenbad?

29.12.2010.
För Statssekreteraren vid statsrådsberedningen samt för blogg
www.svenanerpalmemordet.blogspot.com

Affärerna Olof Palme och Anti Avsan
Statssekreteraren. Jag bifogar min bok ”Palmemordet: Affären Anti Avsan”,
2 upplagan 2009, samt anför följande:
Jag hänvisar dig först till sidan 82 i min bok och ber dig ta del. Det är alltså den 20 september 2007 som jag får den första informationen om de s k hot mails som gått framför allt till poliskommissarien Gösta Söderström, och dagen därpå, den 21 september 2007, skriver jag det brev du återfinner på sidan 82, till den moderata riksorganisationen
Läs detta brev! Jag ger, i originalversionen av detta brev, namnen på tre av mina nära anförvanter, som tillsammans med mig utsätts för direkta hot. Jag har anmält ärendet till bl a polisen i Uppsala, som avvisar tanken att hot skulle föreligga.
Jag trodde, statssekreteraren, att mitt brev till moderaternas riksorganisation, följt 30 september av bl a brev till statsministern, moderaternas partisekreterare samt den moderata riksdagsgruppen, skulle leda till någon form av åtgärd från statsledningens och den moderata ledningens sida. Men ännu i dag, över tre år senare, har jag ingenting hört från adressaterna den gången eller från alla de nya adressater som genom åren erhållit min bok, mina fortlöpande informationer, mina upprepade önskemål om att själv bli informerad. Men inga kommentarer har kommit, inga dementier, inga svar. Över huvud taget inga svar.
Om jag för ärendet fram till i dag kvarstår sålunda hela denna affär, där jag i andra upplagan av min bok, 2009, på sidan 200 direkt utpekar Anti Avsan, riksdagens troman, för mordet på Olof Palme! Om statsrådsberedningen varit en myndighet hade det sedan över två år tillbaka varit er skyldighet, jämlikt förvaltningslagens serviceparagraf, 4 §, att omedelbart ge mig uttömmande svar, men denna förvaltningsparagraf uppges inte gälla regering och departement, och uppenbarligen har varken statsministern eller statsrådsberedningen haft intresse att följa de regler som gäller för underställda myndigheter.
Jag slog larm, statssekreteraren, för att ge den svenska statsledningen möjlighet att ingripa i en affär som jag ansåg vara av yttersta vikt för såväl regeringen som för den svenska allmänheten, men jag har i stället mötts av en total tystnad som har känts, och i dag känns, oförsynt, skrämmande.
Jag är inte en kverulerande privatperson. Jag är, sedan 1948, professionell utredande nyhetsjournalist och författare med rutin från Dagens Nyheter och Sveriges Television, jag agerar och skriver seriöst i det mest seriösa ärende en svensk statsledning någonsin haft att handlägga – men ingenting händer. Dagarna går, veckorna går, månaderna går, åren går - samma obegripliga tystnad består.
Jag ställer nu tre konkreta frågor som jag anmodar dig att besvara:
Vet alliansregeringen att de aldrig helt släppta misstankarna mot Christer Pettersson för mordet på Olof Palme bygger på av åklagare och polis förfalskade ”bevis” mot Christer Pettersson?
Har alliansregeringen granskat den omfattande men påstått hemligstämplade polisiära dokumentationen från Dekorima med bl a de nio förhören med Avsan och de båda kvinnliga huvudvittnena i Palmeärendet, ”Anneli” och ”Anki”?
Är Anti Avsan Olof Palmes mördare?
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79. -/- Bok.
Summary in English
Swedish news reporter Sven Anér, who since 2008 maintains that Premier Olof Palme, in 1986, was shot to death by Stockholm policeman Anti Avsan , to-day a judge and a conservative member of the Swedish Riksdag, in a letter 29.12.2010 to the Swedish Under-Secretary of State, poses three questions:
Is the present Swedish Administration aware of the fact that the never wholly discarded suspicions against alleged Palme assassin Christer Pettersson are founded on spurious evidence compiled by the State Attorney and by the police?
Has the present Administration investigated the allegedly classified police documentation re evidence from the three important close murder witnesses: policeman Anti Avsan, and clue witnesses ”Anneli” and ”Anki?
Sven Anér

1 kommentar:

Läs sidan "Om kommentarer"