Öppet brev till Riksåklagaren

15.10.2011.

Till Riksåklagaren.   För angelägen kännedom: JO, ärende 4909-2011.

Palmeärendet.


Undertecknad Sven Anér, journalist, författare, förläggare, utgivare av bloggen

http://svenanerpalmemordet.blogspot.com/

anhåller om svar på nedanstående fråga:

Varför väcks inte åtal mot mig i Palmeärendet?

Jag har under de senaste veckorna, med stegrad intensitet, anklagat Olof Palmes efterlämnade maka, Lisbeth Palme, för nära koppling till mordet på Olof, men jag har under denna tid, eller tidigare, aldrig mötts av kritik eller motargument från någon representant för den svenska rättsstaten.

Innebär denna attityd från bland annat Riksåklagarens sida att mina uppgifter är helt korrekta, t ex min redovisning av ”kappbilden” från Sabbatsberg och därmed sammanhängande händelser och företeelser, enligt RÅ:s bedömning?

I detta läge begär jag omgående svar från RÅ, innebärande

antingen att RÅ ej riktar kritik mot dessa mina uttalanden,

eller att RÅ överväger rättslig åtgärd.

Som exempel på mina debattinlägg bifogar jag den brottsanmälan som jag den 27 september i år ingav till JO, jämte JO:s svar 2011-10-07, dnr 4909-2011.

Om mina beskyllningar mot Lisbeth Palme skulle sakna all grund menar jag att det vore RÅ:s skyldighet att väcka åtal.

Jag önskar, med vändande post, uppgift om RÅ:s dnr och namn på handläggare samt RÅ:s kommentar.

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66, 018-15 12 79.

./. 2 dokument.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"