Polisen hade kappbilden 30.8.2000, nu är den borta!

13.10.11. JO, Jens Västberg, ärende 4909-2011.

Jag översänder ett material som har direkt och central koppling till min ursprungliga brottsanmälan, nämligen ”kappbilden” och polisens innehav av denna bild.

Jag hänvisar dig till sidorna 11/00:9 och 10 ur mitt nyhetsbrev PALME-nytt nr 11 för år 2000.

Jag fick alltså lösa ut denna bild, tillsammans med 18 andra, den 30 augusti 2000 för 665 kronor från rikskriminalpolisen, men nu meddelar samma rikskriminalpolis, den 11 oktober i rekommenderat brev, att bilden inte finns hos riksrim.

Naturligtvis var det inte sitt enda original som rikskrim sände mig den gången, 2000. Rikskrim hade tillgång till såväl negativ som kopior och tog ny kopia för min räkning av Ulf Karlssons avgörande dramatiska bild. Att jag fick bilden kan te sig egendomligt, men uppenbarligen förstod den agerande tjänstemannen inte vilket sprängstoff han hanterade.

I dag har dock denna insikt spritt sig, och bilden finns plötsligt inte. Destruerad eller dold? Ja, det kan jag ju inte veta. Men djupt avslöjande är saken för rikskriminalens och RÅ:s  skamliga, avsiktligt skamliga hantering av Palmeärendet.

Som jag ser det i dag, Jens Västberg, kan JO tills vidare helt koncentrera sin utredning på händelseförloppet kring kappbilden, det absolut farligaste inslaget för mordets arrangörer.

Angelägen hälsning!
Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66, 018-15 12 79.

http://svenanerpalmemordet.blogspot.com

./. Två tidningssidor, brev i dag till Naturhistoriska Riksmuseet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"