Riksmuseet: Lisbeth Palme besköts aldrig!

13.10.2011.  Naturhistoriska Riksmuseet

Laboratoriet för isotopgeologi

Box 50007

104 05 Stockholm.


Palmemordet, Lisbeth Palmes kläder

Med hänvisning till min brottsanmälan, ingiven 27.9.2011 till Riksdagens Justitie Ombudsman, samt med hänvisning till JO:s underrättelse ställd till mig i detta ärende 7.10.2011, dnr 4909-2011, bifogas, vill jag omtala för Naturhistoriska Riksmuseet, laboratoriet för isotopgeologi, att de plagg, påstått tillhöriga Lisbeth Palme, som Laboratoriet på uppdrag av SKL undersökte efter mordet på Olof Palme,

icke skottskadats medan de burits av Lisbeth Palme.

Såväl mockakappan som T-shirten har preparerats genom påskjutning vid annat tillfälle än vid mordet, antagligen efter mordet. Mockakappan bars faktiskt av Lisbeth Palme vid mordet på Olof, men ej T-shirten. Vid mordtillfället bar Lisbeth Palme en vit blus, vilken aldrig skottskadades, liksom Lisbeth Palme över huvud taget aldrig skottskadades.

Bevis för att Lisbeth Palme vid Dekorima bar en ren vit blus, oskadad efter mordet, bifogas separat, liksom min pågående skriftväxling med SKL.

Naturhistoriska Riksmuseet har sålunda, liksom SKL, Bundeskriminalamt och FBI, utsatts för ett häpnadsväckande svindleri från mordarrangörernas sida. Avsikten med den falskt påstådda beskjutningen av Lisbeth Palme är inte helt klar. Möjligen har önskemålet varit att påskjutningen skulle hetas visa att även Lisbeth Palme vore hotad av den ”okände” gärningsmannen, vilken dock i själva verket, från en tidpunkt före mordet, varit väl känd av arrangörerna, vilka i ond avsikt svindlat Naturhistoriska Riksmuseet.

Jag vore tacksam för en svarskommentar från Riksmuseet. Jag bifogar även ytterligare aktuell dokumentation.

Engagerad och djupt oroad hälsning!

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66, 018-15 12 79.

./. Bilagor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"