SKL/Riksmuseet, lab-beställningar

Anhållan om utfående av allmänna handlingar

14.10. 2011. Till SKL, Ärende SKL 2011 200886,

Nr 1: Jag önskar i kopia utfå den beställning av klädes- och kulundersökning som, antagligen tidigt i mars 1986, av RPS/rikskriminalpolisen i Palmeärendet ingavs till SKL, daterad och diarieförd;

Nr 2: Jag önskar vidare i kopia utfå motsvarande lab-beställning som vid, antagligen en något senare tidpunkt, av SKL ingavs till Naturhistoriska Riksmuseet.

Jag sätter värde på omedelbar handläggning. Tack på förhand!

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66, 018-15 12 79.


 


SKL:s beställning hos Riksmuseet

14.10.2011. Naturhistoriska Riksmuseet.

Anhållan om utfående av allmän handling

Jag önskar i kopia från Naturhistoriska Riksmuseet utfå den beställning av tjänster från Laboratoriet för isotopgeologi som i början av mars 1986 från SKL inkom till Naturhistoriska Riksmuseet, daterad och diarienumrerad.

Jag sätter värde på snabb hantering samt tackar på förhand!

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"