Vad händer, Stadsbiblioteket? F k: Uppsala kommunledning

14.10.2011. Till Ledningen för Uppsala Stadsbibliotek.

Förfrågan i anledning av skrivelse från mig 24.9.2011; jag kan tyvärr ej hänvisa till diarienummer och handläggare, eftersom jag ej fått sådana uppgifter.

Jag talade för ett par veckor sedan i telefon med en ung kvinnlig kulturmedarbetare; jag antecknade inte hennes namn. Hon lovade att höra av sig, men det har hon inte gjort. Det var uppenbarligen inte hennes bord.

Jag börjar onekligen inse att Uppsala Stadsbibliotek inte är intresserat av någon medverkan från min sida, men lagen (FörvL 4§) föreskriver faktiskt hur inkommande handlingar ska hanteras; den kallas för serviceparagraf.

Varför tillämpar Biblioteket censur gentemot mig? Vad har jag gjort biblioteket för ont? Det senaste som inträffat är att BTJ skrivit en god recension om min senaste bok, DE SAMMANSVURNA, vilken nu säljs tämligen flitigt till Bibliotekstjänst– och, vad vet jag, kanske till Uppsala Stadsbibliotek? Saken känns djupt illavarslande. Det är inte jag som bestämmer vilka personer som får medverka vid Biblioteket, men ett svar har lagen bestämt att jag ska ha.

Pestflagga på Sven Anér?

Kopia av mina båda brev till Biblioteket går nu till Uppsala Kommun,

753 75 Uppsala.

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66, 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"