Komplettering till SKL: Fyra yrkespersoner bekräftar att Lisbeth Palme bar vit blus, ingen säger ”skadad T-shirt!”

10.10.11. Till SKL.

Jag översänder, sedan jag i mitt arkiv kontrollerat mina anteckningar, uppgifter som kompletterar min begäran om överprövning av ärende 2011200886 och anmodar SKL att ta del.

Då jag några år efter mordet på Olof Palme i telefon samtalade med Olofs bror, advokaten Claës Palme, som jag kände sedan tidigare, sade denne enligt min efteråt nedskrivna samtalsuppteckning att

jag såg när professor Åke Nilzén, Lisbeths svåger, vek upp Lisbeths vita blus baktill och baddade en lätt rodnad på ryggen. Därefter vek han ned blusen och den bagatellen var överstökad.

Jag bandade inte samtalet, varför ordalydelsen kan ha skilt något, men inte vad gäller fakta..

Eftersom även poliskommissarien Lars Christianson och sjukvårdsutbildade Lena Östeman båda nämner ”en vit blus”, vilket måste tolkas som att blusen var oskadad, talar uttalanden från fyra utövare av yrken, som har haft direkt koppling till den föreliggande händelsen, för att det rört sig om en blus samt för att denna varit helt oskadad:

Läkaren Åke Nilzén

Advokaten Claës Palme

Sjukvårdsutbildade Lena Östeman samt

Polismannen Lars Christianson

preciserar samtliga ”en vit blus”, och ingen nämner att denna på något sätt skulle ha varit skadad.

Polisens beslagsprotokoll, ej överlämnat (?) till SKL odaterat sidan 6 i protokoll IV, säger ”L 2. Vit blus”.

Beteckningen ”T-shirt” nämns inte förrän senare, på tysk mark av Bundeskriminalamt i Wiesbaden.

Plagget har varit en oskadad vit blus, ej en sargad och solkad T-shirt.

Engagerad hälsning

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"