9 klara bevis!

8.10.2011.

Till JO, ärende nr? JO:s datering 2011-09-28. Anmärkningsvärt att inget diarienummer finns utsatt, heller ingen handläggare.

Som viktig komplettering till min rubr oregistrerade anmälan sänder jag en preciserad komplettering, där jag i detalj redovisar hur nio personer varit direkt inblandade i arrangemangen kring mordet på statsminister Olof Palme. Jag anmodar JO att noggrant läsa samt slå larm om någon av mina uppgifter skulle bedömas vara oriktig.

Vid varje person/par av personer redogör jag för hur vederbörande binds vid förberedelserna för mordet.

Jag återger på nytt det fotografi som pressfotografen Ulf Karlsson tog kl 23.42 vid Sabbatsbergs sjukintag, föreställande Lisbeth Palme som hastigt lämnar kommissarie Lars Christiansons polisbil och skyndar in på akutmottagningen, dit Olof anlänt sex minuter tidigare.

Denna bild har aldrig ifrågasatts, sedan den två dagar efter mordet, med korrekt bildunderskrift, publicerats i Göteborgs-Posten samt något senare i herrtidningen Aktuell Rapport.

Det är denna bild som med olika kopplingar binder de nio personerna till mordarrangemangen.

Nr 1-2:  Besättningen på Sabbatsbergsambulansen 912, två personer, är larmad till Dekorima men kör aldrig dit.

Detta larm sänds tidigt, och ambulans 912 borde ha kommit fram till Dekorima senast 23.30. Det har i utredningsmaterialet, av granskningskommissionen 1999, påståtts att

”8: Sabbatsbergsambulansen /912/ kommer till mordplatsen”. Den larmade ambulansen, som kom från Sabbatsbergs sjukhus, anlände till brottsplatsen.

9. Ambulanserna far från mordplatsen. ”Sollentuna-ambulansen med Olof Palme körde mot Sabbatsbergs sjukhus. ”Sabbatsbergs-ambulansen körde efter och rapporterade 23.28.00 till LAC (se ovan)”.

Så långt granskningskommissionen. Jag gör i PALME-nytt nr 8 för år 2000, sidan 3, nedanstående kommentar:

Punkt 8: Nej. Det finns inga som helst säkra uppgifter om att Sabbatsbergsambulansen 912 någonsin skulle ha kommit till Dekorima.

Punkt 9: O nej. Sabbatsbergsambulansen 912 körde aldrig efter, det var Sollentunaambulansen 951 som rapporterade till LAC, och detta skedde tidigast 23.33.

Fyra felaktiga uppgifter /i fetstil/ på fem rader kring det skeende som i dag framstår så oerhört kontroversiellt och centralt. Skrev ni på fri hand, som det passade sig? På diktat uppifrån?

När jag i dag på nytt läser min text från 2000 slår det mig hur viktigt det måste ha varit för de efterföljande kommissionerna att påstå att Sabbatsbergsambulansen sannerligen fanns med i bilden från första början. Detta är inte sant. 912 fanns aldrig med.

Besättningen bryter mot grundregeln att en larmad ambulans omedelbart måste rycka ut.

Alltså är besättningen på 912 förhandsinformerad, förhandsinstruerad.


Nr 3-4:  Sollentunaambulansen 951 kommer, utan att ha larmats, till Dekorima tämligen omedelbart efter dödsskottet. Besättningen uppger att de haft en sjuktransport till ett sjukhus på Kungsholmen och att de därefter ägnat sig åt

en repa på stan, käkat hamburgare och kollat brudarna.

Och, mycket lägligt, vinkas de vid alldeles rätt tidpunkt in till trottoarkanten vid Dekorima, Olof Palme tas ombord, och även Lisbeth.

Men av det efterföljande händelseförloppet, bekräftat av kappbilden, framgår att besättningen på 951 var noggrant medveten om vad som skulle ske, nämligen ett stopp framme vid Odengatan där Lisbeth Palme skulle lämna ambulans 951. I normalfallet hade ett sådant stopp med en lämnande passagerare givetvis varit helt otänkbart. En svårt skadad person måste självfallet omedelbart till sjukhus, utan en sekunds dröjsmål.

Dessutom tog 951 den långa omvägen över Odengatan i stället för den betydligt närmare vägen t ex över Tegnérgatan.

Besättningen på Sollentunaambulans 951 är förhandsinformerad, förhandsinstruerad.


Nr 5-7:  Poliskommissarie Lars Christianson och hans chaufför Hans-Erik Rehnstam sammanträffar, i sin polisbil, ca kl 23.40 med Sollentunaambulans 951, antagligen någonstans vid Odengatan, där alltså Lisbeth Palme, iförd sin mockakappa, lämnar ambulansen och går över till Christiansons polisbil, där hon uppenbarligen byter om till mörk tygkappa med slejf och kapuschong. De kommer till Sabbatsbergs akutintag kl 23.42, 6 minuter efter Olof Palme.

Kappbilden bekräftar. Lisbeth Palme lämnar på Sabbatsberg Christiansons bil. Christianson sammanträffar därefter, inne på Sabbatsberg, än en gång med Lisbeth Palme samt med sjukvårdsanställda Lena Östeman, varefter Christianson och Östeman båda påstår sig ha sett skottskador på Lisbeth Palmes rygg. Däremot konstaterar de inga skador på Lisbeth Palmes blus (ej T-shirt!), och läkaren Åke Nilzén ser en oskadad blus och ”en liten rodnad” på hennes rygg som han ”baddar”. Ingen skottskada.

Eftersom inget skott har träffat Lisbeth Palme är hon oskadad på Sabbatsberg, och såväl Christianson och Rehnstam som Lena Östeman måste ha varit förhandsinformerade och förhandsinstruerade om vad de skulle göra och säga.


Nr 8:  På ett tidigt stadium har den blivande gärningsmannen, piketpolisen Anti Avsan, fått noggranna order om sitt förhållningssätt den 28 februari. Han torde ha befunnit sig i konferens med mordets arrangörer i flera veckor före mordet.

Speciellt noggrant måste hans kontakt med Lisbeth Palme ha reglerats; självfallet får Lisbeth Palme inte löpa någon som helst risk att träffas av ett andra skott, och så sker heller inte. Om verkligen ett dylikt andra skott avlossades, i så fall riktat åt annat håll, eller inte, är inte med säkerhet utrett; vittnesuppgifter varierar.

Eftersom det från Dekorima inte finns någon äkta ”Lisbeth-kula” som kan ha träffat Lisbeth Palme, måste den påstått upphittade ”Lisbeth-kulan” ha skjutits genom Avsans vapen på annan plats. Vapnet måste alltså ha ställts till mordutredarnas förfogande efter mordet.

Givetvis har Anti Avsan, i dag rådman vid Stockholms tingsrätt och moderat ledamot av Sveriges riksdag, varit ingående förhandsinformerad och förhandsinstruerad. Möjligen är han den först vidtalade.


Nr 9:  Lisbeth Palmes första reaktion, om hon ej varit medveten om bakgrunden till mordet, borde självfallet ha varit att hon med alla medel motsatt sig ambulansstoppet vid Odengatan. Hon sitter bredvid sin man som kanske lever! Men uppenbarligen lämnar hon villigt ambulansen och byter kappa, något som i normalfallet varit helt oförklarligt; vad spelar en kappa för roll i ett krisläge?

Bilden av Lisbeth Palme iförd den andra kappan, kappbilden, ger belägg för hela händelseförloppet kring henne,  före, under och efter mordet. Hon är hela tiden fullt medveten om mordgärningens alla aspekter, och hon följer ett uppgjort schema.

I detta schema ingår uppenbarligen hennes kontakter med Lars Christianson och Lena Östeman, vilka är förprogrammerade att tala om en skottskada på Lisbeth Palmes rygg, en skottskada som inte finns. Hade den sjukvårdsutbildade Lena Östeman uppfattat en skottskada skulle hon naturligtvis i normalfallet ha slagit larm och begärt rättsintyg. Rättsintyg vid misstänkt skottskada ingår i grundutbildningen.

Lisbeth Palme är, som en av de viktigaste personerna i mordkomplotten, förhandsinformerad och förhandsinstruerad.


Jag begär nu att JO, efter att ha åsatt min brottsanmälan ett diarienummer samt namn på handläggare (!), med yttersta noggrannhet granskar denna kompletterande inlaga. Det gäller att ifrågasätta, analysera, jämföra de nio personernas åtgöranden med föreliggande bevis.

Kappbilden är ett ovedersägligt bevis, och bilden finns sedan tolv timmar efter mordet förvarad hos Stockholms polismyndighet, från 1987, och fram till i dag hos rikskriminalpolisen. Bilden är av rikskriminalpolisen, tillsammans med ett antal andra bilder, försåld till mig mot ett postförskott på 665 kronor, men rikskriminalpolisen har därefter gjort allt för att hemlighålla denna bild, som jag publicerade redan år 2000.

Jag understryker, vilket jag sagt många gånger, att det inte kan finnas någonting som till varje pris måste hemlighållas i denna svarta affär. Det känns nu oerhört viktigt att Riksdagens Justitie Ombudsman uppfyller de krav som riksdagen själv ställde då den senaste granskningskommissionen tillsattes, nämligen kravet på största möjliga öppenhet.

JO måste hejda all slutenhet, genomföra öppenhet!

Jag önskar nu: namn på handläggare, kommentar, åtgärd, t ex föranstaltande av lagföring riktad mot åtta av de personer jag nämner i denna senaste inlaga (Christianson dog under ej helt klarlagda omständigheter redan 1993). Förundersökningsledningen vägrar i dag kategoriskt att kommentera, men sekretess får tillämpas endast om det kan visas att en publicering verkligen skulle innebära fara; läs lagen!

Och följ lagen då det gäller mordet på Olof Palme!

Skulle JO finna att jag på någon enda punkt riktar falska anklagelser mot de nio personer jag apostroferar är det givetvis JO:s skyldighet att förorda lagföring av

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"