JO tar upp Palmemordet, RÅ och rikskrim!

14.10.2011. Till Johan Pehrson (fp) och justitieutskottets ledamöter.

I rubr ärende har nu Riksdagens Justitie Ombudsman gått in; jag bifogar den underrättelse jag fått från ämbetrt.

Jag kanske vågar se detta initiativ, i linje med din polisgranskande inställning, som en tentativ framgång. Jag talade i dag med handläggaren vid JO, Jens Västberg, som givetvis inte kunde utlova några resultat på nuvarande stadium, men han bekräftar att preliminär handläggning fortfarande pågår.

Jag bifogar några av de handlingar som genererats under veckan. Myndigheternas enligt min mening cyniska utnyttjande av institutioner som SKL och Naturhistoriska Riksmuseet betecknar jag som ytterst illavarslande. Dessa institutioners erkända skicklighet och hederlighet har i 25 år falskeligen tagits till intäkt för åklagares och polisers falska agerande. Institutionerna har, omedvetet, fått klä skott för de rättsvårdande myndigheternas märkliga åtgärder. Jag avvaktar närmare besked från de båda laboratorierna.

Över huvud taget har ingenting framkommit som skulle kunna visa att jag skulle ha haft fel på någon punkt. Tvärtom; mitt förnyade sysslande med denna komplexa affär har fört ytterligare lögner och strul till ytan. Att rikskrim förnekar innehav av ”kappbilden” ser jag som symptomatiskt.

Tacksam höra från dig.

Angelägen hälsning

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66, 018-15 12 79.

./. bil.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"