Vad tror jag att det händer sen?

En av barnens Mumin-böcker hade den återkommande refrängen: Vad tror du att det hände sen? De tittade i ett hål i den färgglada kartongen och försökte gissa äventyrets fortsättning. Något med tant Gafsan, kanske.


Om en händelse är stor och livsavgörande vet vi ofta inte förrän efteråt, kanske ett bra tag efteråt. När framtidens hål börjar medge insyn. Det var i går som jag fick det här brevet från JO – från JO? Har JO tagit fasta på min anmälan från den 27 september? Kan det vara möjligt? Och vad betyder JO:s brev? Mycket eller litet?

JO skrev:


UNDERRÄTTELSE (det låter högtidligt)

Datum 2011-10-07 Dnr 4909-2011

Er anmälan till JO

Ni har i en anmälan som kom in till JO den 28 september 2011 framfört klagomål mot Riksåklagaren m fl. Ärendet är under handläggning hos JO.

Handläggare i ärendet är Jens Västberg, tel. 08-786 5090. Vid kontakter med JO underlättar det om Ni uppger det ovan angivna diarienumret.

Ärendekansliet nås på tel. 08-786 5093.

Maria Wilhelmsson Sekreterare


Jag minns att jag la brevet åt sidan ett tag, utan att nämnvärt reagera. Maskineriet knirkar i gång, men det behöver inte betyda något. Jag tittade som Kafka på byråkraterna.

Men efter en kopp kaffe efter en halvtimma började jag själv knirka i gång. Tänk om detta är allvar?

”Framfört klagomål mot Riksåklagaren m fl”, ja, nästan ändå värre. Det var vice RÅ Kerstin Skarp och Rikskriminalens Stig Edqvist som jag hade anmält, med namns utsättande. Och det ärendet tar JO sig nu an – möjligt? Efter över 25 år utan framgång i denna sorgliga bransch skulle någon äntligen ta notis om mina bemödanden? Jaha. Och ”ärendet är under handläggning”, redan under bearbetning? Om jag någon gång hört från ett ämbetsverk av JO:s typ har ärendemeningen varit Icke sa Nicke. Ungefär. Nu skulle arbetet redan vara i full gång?

Jag gjorde ingenting åt detta första dagen, men andra dagen, på tisdagen den 11 oktober, informerade jag Associated Press, AP, en nyhetsbyrå med vilken jag hade goda kontakter på 1950-talet; någon gång tror jag att jag rent av inkasserade en tipstia.

Brevet kommer här:

JO går in i Palmeärendet

11.10.2011. Associated Press, Box 1726, 111 87 Stockholm

AP – Jag sänder i kopior min brottsanmälan till JO, daterad 2011-09-26, diarienummer 4909-2011, samt JO:s underrättelse till mig, daterad 2011-10-07. Jag fick denna underrättelse i går.

Jag har inte själv gått ut med någon info till annat nyhetsmedium än AP. Anledningen till att jag i första hand vänder mig till er är dels att svensk press och etermedia ägnar föga intresse åt det olösta Palmemordet, dels att det borde vara internationellt intressant, möjligen uppseendeväckande, att den svenska riksdagen via sin justitie ombudsman efter över 25 år går in och granskar hur det svenska rättssamhällets toppar, RÅ och Rikskriminalpolisen, har skött utredningen av mordet på en svensk statsminister.

Möjligen är det, förutom själva min anmälan, det elva år gamla men fortfarande högaktuella utdraget ur mitt nyhetsbrev PALME-nytt (bifogas även till AP) som orsakat JO.s inträde i denna Sveriges hetaste nyhetsaffär någonsin. Jag har själv aldrig tidigare kommit så här långt fram.

Det finns en direkt internationell nyhetskoppling. Bundeskriminalamt, Technisches Institut i Wiesbaden granskade på sin tid vissa av Olofs och Lisbeths plagg, men det råder tvist om framför allt Lisbeth Palmes genomskjutna kappa och påstådda påskjutning på ryggen. Jag bifogar en text som ger bakgrunden.

Kollegial, engagerad och oroad hälsning – inför en framtid som skulle kunna medföra Palmegåtans lösning!

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66, 018-15 12 79.

,/, dokument.


Jag ringde en klok och skrivkunnig god vän, men vi kom överens om att vänta och se tills AP-trevaren eventuellt burit frukt. Så här sitter jag nu, ”don´t call us, we´ll call you”.

Plötsligt har allt mitt myckna skrivande, mina myriader av A 4, antagit en annan ton, en annan karaktär. Inte bara text för en grönryggad pärm eller för papperskorgen eller för Riddarfjärden, som den tunna vitsen löd på DN vid Tegelbacken, utan faktisk dokumentation , lämpad för Sveriges Riksdag att granska. Jaha.

Jag skrev nyligen rätt flitigt till justitieutskottets ordförande Johan Pehrson; kan det vara han som har agerat?

Nu får jag vänta och se, det förefaller klokast.

Jag slår på måfå upp en av mina ilskna synpunkter i den senaste grönryggade pärmen:

Alla beskyllningar mot Christer Pettersson var falska, ända upp mot HD.

Äsch, det är bara Anér, gick det kanske att säga då det skrevs, den 4 oktober. Men inte lika lättvindigt i dag? Vänta och se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"