Var har jag fel?

4.10.2011.

Martin Jönsson, SvD: Jag gör här en uppställning av mina aktuella påståenden i Palme-ärendet vilka inte har blivit motsagda av myndighet:

Anti Avsan sköt Olof Palme vid Dekorima.

Jag har upprepade gånger, skriftligen och muntligen, presenterat detta påstående för såväl RÅ (vice RÅ Kerstin Skarp) och rikskrim (Stig Edqvist), men påståendet har aldrig förnekats.

Alla beskyllningar mot Christer Pettersson var falska, ända upp mot HD.

Förundersökningsledningen tar i dag inte tillbaka dessa beskyllningar men vill inte diskutera dem.

Hela Hans Holmérs aktivitet som spaningsledare byggde på helt falska premisser; Holmér ledde såväl mordet som den påstådda mordspaningen.

Holmér diskuteras i dag inte av förundersökningsledningen.

Lisbeth Palme var under hela förberedelsearbetet, vid mordet samt efter mordet nära inkopplad på mordet på Olof. Bevis: bild av Lisbeth Palme på Sabbatsbergs akutintag kl 23.42 iförd annan kappa än den hon bar vid Dekorima, samt därav följande slutsatser. Bilden i G-P 2.2.1986. Aldrig ifrågasatt. (Bifogas).

Mina konstateranden i samband med Lisbeth Palme har aldrig förnekats eller dementerats. Förundersökningsledningen säger ingalunda att jag har fel, men den vägrar hittills att diskutera frågorna.

Martin Jönsson, jag bifogar alltså G-P:s stora bevakningsbild från mordnatten, aldrig dementerad, aldrig med ändrad caption. Jag föreslår att du presenterar ovanstående konstateranden för vice RÅ Kerstin Skarp och/eller rikskrims kriminalkommissarie Stig Edqvist. Skulle du få andra svar eller kommentarer än dem jag här gett ber jag dig informera mig.

Åren närmast efter mordet anordnades ofta allmänna möten. I dag gör min blogg en liknande service, men den kan givetvis inte helt ersätta en mötesverksamhet. Jag överväger i dag att återuppta denna verksamhet.

Engagerad hälsning! Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. Telefon 0174-500 66, 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"