Amnesty International: följ upp tidigare, värre ”snatches”!

6.10.2011.

Thomas Hammarberg, Amnesty International

Box 4719. 116 92 Stockholm

Ang Uppdrag Granskning 5.10.

Thomas, Jag såg Uppdrag Granskning i går och imponerades av din lågmälda men just därför effektfulla kritik.

Jag översänder nu ett material som aldrig tagits upp i något stort medium, men som i alla avseenden är ändå större och värre än Egyptien-fallet.

./. Jag hänvisar först till bifogat exemplar av Lenas och min bok

”MAYDAY – en roman kring ESTONIAS öde”, 2004,

fact/fiction, men i fallet med den rendition jag beskriver enbart fact.

Jag ber dig speciellt läsa sidorna 44-52 som innehåller saken i ett nötskal:

9 personer fraktades i hemlighet ut från Sverige i anslutning till ESTONIA-katastrofen. Detta skedde i två för ändamålet influgna amerikanska flygplan. Allt tyder på att det rört sig om CIA-plan. Och mycket tyder på att de nio personerna är estniska befäl och besättningsmän från ESTONIA, vilka uppgetts vara saknade men i själva verket är räddade.

Denna rendition torde vara unik så tillvida att den fullständiga flygdokumentationen lämnats ut av ett statligt luftfartsverk – det svenska.

Planens väg tillbaka från Sverige kan i dokumenten följas till Amsterdam, men vart de flugit därifrån är inte känt. Kanske till Egypten med landets stora fängelse- och tortyrresurser och med dess dåvarande synnerligen goda USA-förbindelser.

./, ”MAYDAY” ger tämligen komplett info. Jag bifogar en liten del av dokumentationen, ur vilken diarienummer kan utläsas/härledas, till vad som möjligen är världens mest omfattande och samtidigt mest väldokumenterade rendition (eller ”snatch” på CIA-språk) – agera!

Engagerad och oroad hälsning! Din tillgivne

Sven Anér

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"