Ärende SKL – T-shirten!

10.10.2011. JO, ärende 4909-2011. För handläggaren, Jens Västberg

Jag noterar naturligtvis med glädje att JO åtminstone inledningsvis tar hand om rubr ärende! Det är mycket stort, och det har flera grenar än ”kappbilden”.

För att ge dig en bakgrund översänder jag SKL ärende 2011200886, och jag lämnar först en komprimerad resumé av detta ärende:

Polismyndigheten har i direkt samband med mordet på Olof Palme låtit med ett skott preparera en från Lisbeth Palme fristående och av henne aldrig buren T-shirt med ett skott från samma vapen som dödade Olof Palme samt efteråt narrat såväl SKL som Bundeskriminalamt i Wiesbaden, möjligen även Riksmuseet, att tro att T-shirten vore det av Lisbeth Palme vid mordtillfället burna plagget. Detta var i verkligheten en vit blus som aldrig blev påskjuten. Mina påståenden har aldrig av någon myndighet dementerats utan lämnats utan avseende.

Ja, du har det utförligare referatet i de bifogade handlingarna, och självfallet hänger alltså detta nära samman med vad jag nu specifikt anmäler till JO.

Detta är alltså, sammantaget, ett mycket allvarligt ärende: aldrig utrett, endast nonchalerat – fram till att JO nu får det. Som du förstår skulle mina mycket skarpa anklagelser, i JO-fallet och i SKL-fallet och i andra fall, med nära nog automatik ha lett till förundersökning gentemot mig. Men ingen har velat förundersöka, ingen har velat åtala mig.

Jag har aldrig vid något enda tillfälle stött på en uppgift som skulle ha gett mig anledning att på någon enda punkt tänka om. I så fall hade jag som hederlig och rutinerad nyhetsjournalist självfallet slagit larm.

Mordet på Olof Palme är nära kopplat till de rättsvårdande svenska myndigheterna, något som ju också RPS:s Leif GW Persson påpekade vid senaste årsminne: ”poliser, militärer och säkerhetspersoner”.

Jag stör dig inte ytterligare i ditt viktiga jobb, såvida inte något nytt allvarligt dyker upp. Du kan självfallet alltid ringa mig

Engagerad och oroad hälsning!

Sven Anér. Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66, 018-15 12 79.

Bild: Dokument i SKL-ärendet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"