Laboratorierna svindlades

12.10.2011.

Likalydande skrivelser till

Statens kriminaltekniska laboratorium, ärende 2011 200886, och till

Naturhistoriska riksmuseet.

F k: Jens Västberg, JO, ärende 4909-2011.

Med hänvisning till bifogade skrivelse från Riksdagens Justitie Ombudsman till undertecknad Sven Anér anmäler jag nu att mina båda adressater av allt att döma blivit grovt svindlade i samband med de undersökningar av Lisbeth Palmes kläder som vidtogs efter mordet på Olof Palme.

Lisbeth Palme blev aldrig påskjuten vid Dekorima, utan hennes kläder preparerades separat, av allt att döma efter mordet.

Dessa arrangemang har skett i Riksåklagarens och Rikskriminalpolisens egen regi. På motsvarande sätt har även Bundeskriminalamt svindlats.

Jag sätter värde på mina adressaters kommentarer.

Sven Anér, undersökande nyhetsjournalist och författare, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66, 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"