Palmedramat utspelas i en annan dimension

12.10.2011. Till Jens Västberg, JO, ärende 4909-2011. En liknande affär har aldrig utspelats i Sverige. Ett mord som blir omöjligt att tackla, fram till upptäckten att brottslingar och utredare är identiska. Upptäckten att såväl den brottsliga som den juridiska verksamheten utspelas på samma plan och av samma utövare. Den upptäckten ger lösningen. Som en blixt.

Jag kan gå till Christer Pettersson-avsnittet. Christer påstods vara sedd utanför biografen Grand av det mycket nedgångna vittnet Roger Östlund kring kl 23.15. Men polisens fem egna, aldrig ifrågasatta vittnen konstaterar att denne Roger inte kom till biografen Grand förrän kl 23.30. Då finns över huvud taget ingenting kvar av en Christer Pettersson-affär.

Trots detta byggs affären på av RÅ:s och rikskriminalens folk, byggs på till en krokan av hemgjorda lögner. Ett telefonavlyssningsprotokoll arrangeras, uppvisande ett samtal som aldrig har ägt rum, eftersom ingen av de båda kontrahenterna befann sig vid resp telefonapparat; båda fanns vandrande ute på stan.

En annan dimension. Eftersom brottet hela tiden är myndighetens ägnar denna myndighet självfallet ingen tid åt att kontrollera om myndighetens egna påståenden är sanna. Det vet ju myndigheten att de inte är.

Händelseförloppet bakom kappbilden vid Sabbatsberg visar samma skeva förhållande. Nio personer sätts in för att dölja en underliggande grav brottslighet, ett mord, och en polistekniker sätts att skjuta mot en tom T-shirt som aldrig bars av Lisbeth Palme; i förlängningen svindlas tre hederliga forskningsinstitutioner.

Ditt uppdrag i dag, Jens Västberg, är både vanskligt – och virvlande lätt.

Engagerad hälsning

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66, 018-15 12 79.

www.svenanerpalmemordet.blogspot.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"