Begäran om åtal av Sven Anér

20.10.2011. Till JO. Ärende 4909-2011.

Rubr ärende har av JO 18.10.2011 avskrivits från vidare handläggning.

Jag anför:

I detta ärende har jag sålunda, enligt JO:s bedömning, falskeligen tillvitat två ambulansbesättningar, en polisbilsbesättning, en sjukvårdsutbildad person,, en piket/baseballpolis samt Lisbeth Palme brottsliga, alternativt klandervärda gärningar.

Jag har vidare tillskrivit polismyndigheten i Stockholm samt sjukvårdsutbildad person, poliskommissarie, advokat och professor i dermatologi  (samstämmiga beskrivningar av oskadad vit blus) viktiga och trovärdiga utlåtanden.

Men uppenbarligen menar JO nu att anklagelserna mot den första gruppen av personer är helt ogrundade, medan utlåtandena från den andra gruppen är osanna/irrelevanta.

I denna situation begär jag att bli åtalad för falsk angivelse. Det är skakande orimligt att av mig begära att jag ska gå vidare i livet med så våldsamma beskyllningar riktade mot mig. Jag hävdar mycket bestämt att mina uttalanden är korrekta, och jag försvarar dem självfallet inför domstol.

Ärendet kommer av mig att framläggas vid offentligt möte den 19 november på Tuna Bygdegård i Uppland, varför jag begär JO:s besked senast före den 15 november.

Jag känner mig djupt kränkt.

Sven Anér, 210814, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.


http://svenanerpalmemordet.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"