Varför Wall men inte Anér?


25.10.2010. Likalydande skrivelser till vice RÅ Kerstin Skarp och till Stig Edqvist, Palmeenheten:

Författaren Gunnar Wall påstår i sin egen långa kommentar till sin nya bok bl a följande:

Under arbetet med min nyligen utgivna bok i ämnet, ”Mordgåtan Olof Palme”, har jag talat med såväl spaningsledaren Stig Edqvist som Palmeåklagaren Kerstin Skarp.

Är denna uppgift korrekt? Jag har svårt att tro det, eftersom jag själv aldrig fått någon som helst kommentar från vare sig Skarp eller Edqvist. Ni kan ju, var på sitt håll, ta fram kopiorna på de många avslagsbrev jag fått, med standardformuleringen, Skarp 2010.01.20:

Jag kan bara, liksom tidigare, meddela att jag inte kommenterar olika påståenden rörande förundersökningen.

Min mycket koncisa fråga blir då: Vilken är skillnaden mellan journalisten Gunnar Wall, Uppsala, och journalisten Sven Anér, Uppsala? Eller är Gunnar Walls påstående felaktigt?

Sänd omedelbart svar, om möjligt med hänvisning till TF och FörvL!

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 31 Uppsala.

Utövande journalist vid bl a DN och SVT sedan 1948. Ingen enda väsentlig uppgift rörande Palmemordet som lämnats av mig har genom decennierna dementerats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"