Rättsstaten vacklar i dag på elva punkter – vad händer, vad kommer att hända?


21.11.2010. Jag skriver detta nu på söndagskvällen. Jag har inte speciellt sökt information, men jag har läst SvD och Aftonbladet, följt de vanliga nyhets-och textsändningarna på TV, samt sett tillbaka på allt gammalt olöst. De alarmerande informationerna har störtat över mig, Jag tar upp elva punkter där jag finner att rättssstaten vacklar.
Nr 1  Statsministern ha nu varit upptagen på annat håll. Men Fredrik Reinfeldt har aldrig låtsats om de allvarliga samhällskomplikationer som Palmemordet medfört och fortfarande medför. Reinfeldt besvarade aldrig mitt första dramatiska brev från september 2007, där jag begärde besked om Anti Avsan. Han är därmed, såväl personligt som politiskt, ansvarig för den utveckling Affären Anti Avsan tagit, fram till i dag. Och i morgon.
Nr 2  Utrikesminister Carl Bildt är givetvis också, både personligt och politiskt, ansvarig för den makabra farsen kring USA-ambassadens spioneri mot den svenska allmänheten under hela detta årtionde. Bildt har knappast lyft ett finger för att skapa klarhet. Bildt lyfter inte något finger då det rör sig om ett känsligt mellanhavande med USA, och han tycks le åt den formellt pågående förundersökningen mot honom själv, för delaktighet iu folkmord i Sudan. Snart en halvårsgammal förundersökning. Har den svenske rättsrepresentanten rest till Sudan under denna långa tid och kontrollerat Bildts Lundin Petroleum-fögderi? Icke.
Nr 3  Justitieminister Beatrice Ask besvarade den 3 september i fjol en interpellation från Jan Lindholm (mp) men undvek att på minsta sätt beröra interpellantens huvudfråga, nämligen fallet Avsan. Ask har vidare, i USA-affären, påstått sig vara helt okunnig, vilket förvånar och upprör. Justitieministern säger sig nu vilja fräscha upp arbetet inom BRÅ, brottsförebyggande rådet. Men ingenting inom svenskt rättsväsen går att fräsch upp så länge Palmeärendet ligger kvar som surdeg.
Nr 4  Riksåklagaren har via sin vice RÅ samt ytterligare en underordnad tjänsteman, vägrat omtala för mig huruvida Anti Avsan är Olof Palmes mördare samt skriftligen låtit mig få veta att jag inte vidare får närma mig RÅ-ämbetet med förfrågningar samt att, om jag vidhåller, mina ärenden kommer att avgöras am ämbetet i tysthet, utan att jag informeras. Tjusiga direktiv. Om RÅ arbetat hederligt i denna affär sedan 1987, då ämbetet tog över, hade Palmeärendet förstås sedan länge varit avklarat. Men med herrar som Jörgen Almblad och Anders Helin och damer som bland andra Kerstin Skarp har hedern och hederligheten hela tiden fått försvinna. 
Nr 5  Rikspolischefen Bengt Svensson har inte besvarat mina tre angelägna brev rörande den underställde rikskriminalpolisens otroliga oförsynthet och fördröjningstaktik då det gäller att överlämna de handlingar jag begär att utfå, handlingar som skär rätt in i hjärtat på händelserna kring Palmemordet.
Nr 6  Rikskriminalpolisen vägrar sedan över en månad tillbaka att till mig i kopior utlämna 40 walkie-talkie-tips och 94 (!) tips rörande poliser som varit inblandade i händelseförloppen kring själva mordet, samt över 50 handlingar som täcker händelserna kring Dekorima, däribland de åtta förhören med ”Anneli” och ”Anki”. Nära tvåhundra handlingar undandras varje insyn, den svenska allmänheten får ingenting veta.
Nr 7  Hans-Gunnar Axberger, tidigare huvudsekreterare vid och ledamot av granskningskommissionen i Palme-ärendet, numera befordrad till justitie ombudsman, såg till att kommissionsrapporten blev gravt inkorrekt, i synnerhet avsnittet ”Dekorimamannen”. bara två exempel: rapportes påstående att Avsan aldrig identifierats som just ”Dekorimamannen”, samt det ytterst märkliga förhållandet att ännu i dag ingen konfrontation, vare sig live eller med bild, arrangerats mellan Avsan och de båda unga kvinnorna. Axberger påstår i stället att ”misstankarna mot Christer P successivt stärkts”.
Nr 8  JO-ämbetet slår denna söndag, mycket försenat, larm om total oreda inom Säpo beträffande allmänhetens möjlighet att få reda på hur Säpos avlyssning tillgått och fortfarande tillgår. JO påstår, något överraskande, att eftersom kaos råder kan ingen specifik Säpo-tjänsteman utpekas och lagföras.
Nr 9 Justitiekanslern slår i dag,  också mycket försenat, larm om svårartade handläggningsförseningar inom det numera utvidgade DO-ämbetet. Larmet tycks visa oefterrättliga förhållanden inom såväl JK:s som DO:s domäner.
Nr 10  Säpo har, i USA-affären, först förnekat varje kännedom om det amerikanska spioneriet men numera, enligt tidningsuppgifter, medgett att saken varit känd inom Säpo sedan år 2000.
Nr 11  Ett hemligt polisiärt nätverk har, som rapporteras på särskild plats på bloggen, dagstidningen Världen Idag den  gångna veckan slagit larm om. Nätet  har kommit i dagen i samband med den omskrivna kungaboken. Världen Idags uppgifter, som är synnerligen illavarslande, har ingenstans vare sig kommenterats eller dementerats. Ett utdrag ur IDags långa artikel återfinns alltså på annan plats på bloggen.
Sammantagna ger de här återgivna informationerna en djupt oroande bild av den svenska rättsstatens nuvarande tillstånd. Regering och myndigheter förefaller ha förlorat all styrsel, sedan allvarliga tillkortakommanden nu kunnat påvisas på alla de viktigaste posterna inom den centrala svenska byråkratin.
Jag uppmanar alla bloggbesökare att gå in på bloggen och kommentera!
I orostider, Sven Anér

4 kommentarer:

 1. Jag har personlig och aktuell erfarenhet av rättstatens förfall i form av en skadeståndsinlaga till JK. Som bl a handlar om en liten självutnämnd maktelit i det här landet som varken låter grundlag, förvaltningsrätt, brottsbalk eller myndighetstillsyn stå i vägen för målen.
  I det här fallet genomtrummandet av den nya socialförsäkringen.
  Där grundnätverket ser likadant ut som vid 1809 års statskupp.
  Jag kan bara konatatera att demokratin inte är underminerad. Den har aldrig funnits på riktigt.

  SvaraRadera
 2. Hej Sven, efter att ha läst det du skrivit går det att undra över Palmekommissionens syfte.

  SvaraRadera
 3. Medan information som du efterlyser inte görs tillgänglig så får det konstateras att det finns intresse för att Palmemordet inte blir löst och därför får ansvariga myndigheter vars uppgift är att värna om rikets säkerhet och innefattar ministrar såväl som polis och säkerhetspolis bära den offentliga domen att vara medlöpare i mord på svensk statsminister.

  SvaraRadera
 4. Sven, jag bad förut om dina kontaktuppgifter för att jag hade några frågor, och fick då ditt telefonnummer. Tyvärr har jag inte vågat ringa, är lite blyg.
  Jag har lite frågor om underrättelseexperten Ulf Lingärde, vars mycket intressanta PM du skrivit om ett flertal gånger. Jag tycker mig i något sammanhang ha läst att du kände Lingärde, stämmer det? Kan du avgöra hur trovärdiga Lingärdes uppgifter är? Särskilt Lingärdes uppgifter om kontakterna mellan läkaren Alf Enerström och F 3 är intressanta (Om högerextremisten F 3 kan man t.ex. läsa i Sven Ove Hanssons bok "Till höger om neutraliteten" i avsnittet om tidningen Contra.).
  Lingärde gav alltså, om jag förstått det rätt, först en kopia av PM:et till journalisten Olle Alsén, som därefter lämnade in det till PU. Vet du om Alsén fäste någon tilltro till uppgifterna?

  SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"