EU: s artikel 72 fördömer USA:s övergrepp mot Sverige!

8.11.2010.
EU:s kommissionär för rätt, grundläggande rättigheter och medborgarskap, Viviane Reding, noterar, via sin talesman Telmo Baltazar, återgivet på annan plats i bloggen, i brev till mig att:
Europaunionens och Europakommissionens handlingsutrymme avseende kriminalrätt regleras av den Europeiska unionens traktat rörande unionens verksamhet. Artikel 72 i denna traktat innebär att medlemsstaterna själva är ansvariga för upprätthållandet av lag och ordning och garanterandet av inre säkerhet (min övers från engelskan).
Sålunda utgör de nu avslöjade övergreppen från den amerikanska ambassadens sida i form av övervakning och registrering av svenska medborgare ett klart brott mot EU-traktaten, varför det givetvis är den svenska regeringens skydighet att till Viviane Reding rapportera det inträffade.
USA:s nu avslöjade attacker mot de nordiska ländernas integritet utgör sålunda en direkt, samlad attack mot den europeiska unionen.
Sven Anér

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"