Var Avsan i Upplands-Väsby?

2.11.2010. Rikskriminalpolisen Palmeenheten:
Begäran om utfående av allmänna handlingar
Nr 1: Hur förhåller det sig med Anti Avsan och Upplands-Väsby? Avsan själv har, enligt uppgifter som nått mig, i ett samtal tämligen nyligen hävdat att ”jag var aldrig i Upplands-Väsby”. Den enda uppgift som förefaller stödja detta påstående är en notering i granskningskommissionens rapport (sidan 43-44 i min bok ”Affären Anti Avsan”), där kommissionen i praktiken påstår att Avsan inte varit känd på det aktuella gymet.
Men enligt Olle Alséns mycket klara påstående i Ai. 80-93, 93-02-02, säger Alsén, som rikskrim vet, att ”mannen som omedelbart kände igen Avsan på bilden som jag visade i gymet --- heter Per Alfredsson” och när jag själv för ca ett år sedan talade i telefon med Per Alfredsson bekräftade denne helt klart för mig att Olle Alséns version är korrekt.
Därmed, menar jag, binds Anti Avsan mycket definitivt vid (ett flertal) gymbesök i Upplands-Väsby, och därmed är Avsans sena uppgift (i år) att han aldrig skulle ha varit i Upplands-Väsby felaktig.
Jag önskar nu utfå
Kopior av de förhör/spaningsuppslag hos rikskriminalpolisen som behandlar just avsnittet Per Alfredsson,
så att denna sak kan redas ut. Är granskningskommissionens påstående att ”vederbörande (Per Alfredsson) måste ha misstagit sig” felaktigt lämnar ju kommissionen inkorrekta uppgifter. Jag önskar inte tjänstemannabeslut utan ett formellt myndighetsbeslut, snarast – eller enligt TF ”genast”.
Nr 2: Jag har, som Palmeenheten vet, efterlyst myndighetsbeslut rörande de 40 walkie-talkie-beslut som jag begärt att få ut, och jag har vidare begärt att få ut PG Näss speciella polistipsregister tillsammans med de däri ingående handlingarna.
Men jag har ingenting hört från rikskrim, mer än att jag fått ett tjänstemannabeslut från Stig Edqvist, trots att Edqvist måste ha vetat att jag inte är intresserad av tjänstemannabeslut utan självfallet endast av myndighetsbeslut.
Palmeenhetens markerade långsamhet strider mot framför allt bestämmelserna i TF 1 samt i FörvL 4.
Vänligen omedelbart expediera!
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"