Sluta mörka, rikskrim!


15.11.2010. Likalydande skrivelser till:
Justitieministern
Riksdagens justitieutskott (tacksam för föredragning inför utskottet!)
Vice RÅ Kerstin Skarp
Krk Stig Edqvist, Palmeenheten, rikskrim.

Förnyad, många gånger förnyad, begäran att i kopior utfå följande allmänna handlingar ingående i den pågående Palmeutredningen:
Nr 1: Samtliga handlingar som kan kopplas till granskningskommissionens kapitel ”Dekorimamannen”, tidigare begärda, ca 50 handlingar:
Nr 2: Samtliga handlingar, som för Palmeutredningens del har behandlats av Säpos PG Näss och som avser polismän i olika sammanhang nämnda i samband med mordet på Olof Palme, tidigare begärda, 94 handlingar;
Nr 3: Samtliga handlingar som kan kopplas till walkie-talkie-tips i mordets närtid och inom mordets närområde. Tidigare begärda, ca 40 handlingar.

Det rör sig sålunda om ca 184 /etthundraåttiofyra/ handlingar som jag sedan snart en månad har efterlyst. Grundlagen TF 2:12 anger, som tillåten frist för utlämnande av allmänna handlingar,  ”genast”.
Jag får ett intryck, mina adressater, att speciella regler måtte gälla för just Palmeutredningen. Vilka är i så fall dessa regler?
Sänd mig nu omedelbart besked samt sänd mig dokumenten!! EU:s brottskommissarie Viviane Reding är informerad.
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala.

1 kommentar:

  1. Hej Sven, jätte intressant blogg, jag undrar om man kan få köpa din Palme-Tidning? Är nyfiken på att läsa den. Kan du maila mig om det i så fall?

    Tack..

    filosofen79@gmail.com

    SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"