”USA övervakade även i Sverige”

6.11.2010. I dag vid ungefär 13-tiden lades två sidor text ut på SVT Text som jag här återger praktiskt taget in extenso. En illavarslande milstolpe i svensk historia:
Justitieminister Beatrice Ask uppger att USA:s ambassad i Sverige har vidtagit liknande övervakningsåtgärder som de i Norge.
”Vi välkomnar att de länder som har en förhöjd hotbild vidtar sina åtgärder för att minska risken för attentat. Men det ska ske enligt svensk lag och med information till svenska myndigheter”, säger Ask.
Hon konstaterar att den här typen av övervakning, exempelvis fotografering, har förekommit i Norge och Sverige. Hur övervakningen går ihop med svensk lagstiftning vet inte Ask. Det är något som måste granskas av åklagare. Ask räknar med amerikansk behjälplighet vid en utredning. Hon har ej varit i kontakt med den amerikanska ambassaden, det får UD handha. Ask känner inte till omfattningen av övervakningen. Informationen har inte funnits på justitiedepartementet.
”Det har inte funnits några indikationer som gjort att vi skulle haft någon kännedom om detta”, säger Ask.
Så långt Beatrice Ask på SVT Text – är hon tagen på sängen? Detta måste vara en av de största nationella/internationella nyheter som på länge berört Sverige, men den redovisas lugnt och utan övertoner. Har inte nyhetsredigerarna noterat omfattningen, vidden? Och är detta ett ärende för Ask? Är det inte ett ärende för Reinfeldt?
Att regering och säkerhetspolis går ut och påstår att detta hade vi inte en aaaning om är knappast trovärdigt. Skulle inte USA:s ambassadbevakats? Självfallet har den det, men order har utgått: bråka inte!
Det här är så mycket jag vet (vet?) denna lördagseftermiddag, och jag får antagligen anledning att komplettera texten under kommande vecka.
SA.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"