Riksrevisionen: Stoppa rikskrims dyra och meningslösa utredning!

7.11.2010.
Riksrevisionen.
Sedan mars 1986 pågår en utredning av mordet på statsminister Olof Palme. Denna utredning leddes första året inom Stockholms polismyndighet men flyttades i januari 1987 över till riksåklagareämbetet och rikspolisstyrelsen, inom vilka instanser den fortfarande påstås bedrivas.
Utredningen har under vissa perioder engagerat ett flertal åklagare samt över tjugotalet polismän, men torde i dag omfatta vice RÅ Kerstin Skarp samt på polissidan kriminalkommissarien Stig Edqvist och ett fåtal polismän.
Utredningens stora insats hittills har varit det helt lögnaktiga utpekandet av Christer Pettersson, byggt på bl a frampressade vittnesmål och på av utredningen förfalskade telefonavlyssningsprotokoll. Förundersökarnas falska beskyllningar mot Christer Pettersson har aldrig tagits tillbaka.
I dag bedrivs veterligen ingen mordspaning värd namnet, vilket givetvis sammanhänger med att mordutredarna vet att mordet begicks av dåvarande piketpolisen, nuvarande rådmannen och moderate riksdagsledamoten Anti Avsan.
Mina ovannämnda beskyllningar beträffande lögnaktigt utpekande, frampressade vittnesmål samt förfalskade ”tk:n” har aldrig bemötts av sittande förundersökningsledning.
Riksrevisionen ser därmed framför sig en skrämmande låtsasutredning. Gärningsmannen är, sedan det ögonblick så dödsskottet föll, känd av förundersökningsledningen, varför varje ”utredning” efter detta ögonblick har utgjort ett skrämmande spel för galleriet,.
Den s k Palmeenheten vid rikskriminalpolisen utför i dag inget annat arbete än försöken att till varje pris hindra utlämnandet av föreliggande officiell dokumentation rörande mordet på Olof Palme samt rörande mordutredningen. Vissa dokument har Palmeenheten tvingats lämna ut, men enheten motsätter sig i dag frisläppande av bl a 40 /fyrtio/ walkie-talkie-tips från mordets närområde vid Sveavägen samt 94 anmälningar riktade mot poliser.
Dessa walkie-talkie-tips, framför allt de åtta förhören med ”Anneli” och ”Anki” vid Dekorima, skulle ge den svenska allmänheten god och klar insikt i händelseförloppet vid dödsskjutningen, men förundersökningsledningen sätter stopp. Över 50-talet förhör och spaningsuppslag från Dekorima och det i högsta grad involverade ”gymet i Upplands-Väsby” ingår i den centrala brottsdokumentationen, men av detta material har inte en enda handling lämnats ut. 40 + 94 + 50 glödheta handlingar stoppas.
Tystnaden är alltså näst intill total - varför? Jo, därför att mordet på Olof Palme uttänktes, planerades, genomfördes och därefter mörklades i den svenska samhällsadministrationen egen regi. Därav tystnaden.
Riksrevisionen – det måste vara er uppgift att se till att svensk administration leds och tillgår på ett rimligt, hederligt och kostnadseffektivt sätt. Den s k förundersökningen avseende mordet på Olof Palme har ingen av dessa kvaliteter. Den har till enda syfte att narra den svenska allmänheten att tro att mordet fortfarande är ouppklarat samt att effektiva spaningar efter gärningsmannen fortfarande bedrivs, dvs de grövsta lögner som någonsin solkat den svenska statsapparaten.
Jag anhåller härmed formellt att riksrevisionen måtte initiera en förberedande granskning av den utredningsverksamhet som har pågått och som i dag kan tänkas pågå inom riksåklagarämbetet och rikspolisstyrelsen samt därefter snabbt vidta de åtgärder som kan bedömas vara nödvändiga.
Den situation som i dag föreligger utgör ett hån mot verklig rättvisa och rättsskipning, ett hån mot Olof Palmes minne, ett osannolikt grovt brott mot svensk lag.
Skulle riksrevisionen anse att denna skrivelse innebär förtal utgår jag från att riksrevisionen vidtar nödiga åtgärder.
Sven Anér, utredande journalist och författare
Karlsrogatan 85 A, 752 39, Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"