Svar till Gunnar Wall

Uppgiften om de båda kvinnorna återges bl a med hänvisning till Thomas Kanger i Olle Alséns samtal med Anneli, återgivet i Palmeutredningens akt. Ai 1087/92, 92-12-14:

Alsén säger: "Jag berättar om Morelius, visste då inte att Kanger tydligen har talat om att två eller tre flickor gick förbi kort före Palme".

Jag har just nu inte Kanger tillgänglig, men enligt andrahandsuppgift nämner Kanger äver något om " en efterlysning" som skulle ha gått ut och som gällt "två unga kvinnor, den ena betydligt kortare än den andra". Detta förhållande skulle ha stämt in på Anneli och Anki.

Hittar jag klarare belä'gg lägger jag ut det på bloggen. Din Tillgive Sven.

6 kommentarer:

 1. Jo, Kanger anser sig haft bättre förhör av Morelius än polisen. Åtminstone under betydligt längre tid än polisen:
  GM sneddar in från utsidan av reklampelaren Han ställer sig på en plats mellan affärens ingång och porten till Sveavägen 42. Med ansiktet mot biltrafiken. Han tittar uppför och nedför Sveavägen. En grupp män korsar Tunnelgatan norrut och passerar mannen. Strax efteråt går några flickor förbi platsen, de fortsätter söderut mot Kungsgatan.
  När paret Palme kommer går de också utanför reklampelaren.

  SvaraRadera
 2. Jo,Kanger skriver förvisso i sin bok "Mordet på Olof Palme - utredning på villospår": "En grupp män korsar Tunnelgatan norrut och passerar mannen. Martin [Kangers beteckning för Inge M] noterar att de är 'runda under fötterna'. Strax efteråt går några flickor förbi platsen, de fortsätter söderut mot Kungsgatan." (Kanger s 15).

  Den grupp män som nämns är med stor sannolikhet vittnet Anders B och hans kamrater som är på väg till bankomaten lite längre norrut på Sveavägen. Gruppen återkommer i olika förhör med Inge M, om än beskriven på lite olika sätt. Det gör däremot inte de nämnda flickorna.

  De beskrivningar Inge M vid olika tillfällen gett av vad han sett före mordet skiljer sig åt i en del detaljer, och han själv är den förste att medge att det finns ett mått av osäkerhet omkring enskildheter i hans minnesbilder.

  Det kan naturligtvis ändå vara så att uppgiften om att några flickor passerar mordplatsen på ett någorlunda riktigt sätt refererar en iakttagelse han gjort. När gjorde han i så fall den? Det vet vi inte. Men formuleringen "strax efteråt" som Kanger använder tyder på att observationen kan ha legat tidsmässigt mycket nära det ögonblick när den inte helt nyktra gruppen korsar Tunnelgatan på väg mot bankomaten - och då är det fortfarande kvar flera minuter till mordet. I så fall kan det vara i tidigaste laget för att stämma med uppgifterna om mötet med mannen med walkie-talkien.

  Här är vi förstås på osäker mark. Och jag medger gärna att beskrivningen "några flickor" skulle kunna vara en hänsyftning på de två kvinnorna som förekommer i tipset om Dekorimamannen - och att den därmed också ger ett visst indirekt stöd för de sensationella uppgifterna om vad de skulle ha varit med om.

  Men anledningen till att jag ställde min fråga var att du kommer med ett mycket mer mer precist och dramatiskt påstående än vad som finns hos Kanger, nämligen att "vittnen" - alltså fler än ett - ”sett två unga kvinnor, varav den ena kortare än den andra, avlägsna sig från Dekorima omedelbart före skottlossningen”.

  Om detta går att belägga så är det ju mycket betydelsefullt. Jag hoppas alltså fortfarande på källhänvisningar.

  Vänliga hälsningar

  Gunnar

  SvaraRadera
 3. Vittnesmålen kring "Dekorimamannen"/Avsan är förvisso viktiga, men är ändå bara pekfingret i den beviskropp som kallas Polisspåret, men som egentligen borde heta Statsspåret.

  -Utplanterade "mordkulor", Magic Bullets, som varken lämnat några spår i omgivningen på sin resa, och som efter besök på FMV heller inte hade några spår på sig.
  -Manipulation av LAS-band, tidsuppgifter från SABB och (sannolikt)avlyssningsband från tk av Cedergren.
  -Vittnesmål/dokumentation som är graverande för ankommande/avgående polisbilar/ambulanser och för Lisbeth Palme själv.
  -Vittnesmål om "walkie-talkie-män"
  mm

  Så glöm inte helheten!

  SvaraRadera
 4. Här kan ni läsa Inge Morelius vittnesmål:
  http://www.itdemokrati.nu/page36.html
  http://www.itdemokrati.nu/page36z.html
  http://www.itdemokrati.nu/page36z2.html

  SvaraRadera
 5. Ja, dessa har man läst många gånger. Polisen borrade inte mycket. Morelius förhördes enligt polisens anteckningar i total 85 minuter. Kanger verkar ha lagt ned lite mer tid på detta viktiga ögonvittne.

  SvaraRadera
 6. Varför förekommer Per Nichols, (kan vara) åklagare i Stockholm på
  Försvarets skytteklubbs, (1987) blankett i Anérs bok ?

  SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"