Sänd de 94 polishandlingarna!

8.11.2010. Likalydande skrivelser till
Rikskriminalpolisen samt
Säkerhetspolisen.
Palmeärendet.

Undertecknad Sven Anér har sedan lång tid tillbaka från rikskriminalpolisen begärt att utfå det register som omfattar de av PG Näss registrerade handlingarna med uppgifter om polismän involverade i Palmemordet samt dessa 94 handlingar, i kopior.
Jag får nu från rikskriminalpolisen, Edqvist, besked att
”de av er begärda, registerkorten är upprättade vid säkerhetspolisen där de även förvaras”.
Edqvist nämner dock inte att själva de 94 handlingarna förvaras hos rikskriminalpolisen, vilket förvånar.
Mina önskemål är nu:
Säkerhetspolisen: sänd mig det aktuella registret i kopia!
Rikskriminalpolisen: sänd mig de 94 handlingarna, vilka finns arkiverade inom Palmeutredningen!
Jag sätter sålunda värde på snabb behandling från säkerhetspolisens sida, och jag understryker att jag med stor förvåning ser på rikskriminalpolisens långsamhet och, som jag tolkar saken, ovilja och långsamhet att handlägga ett ärende av detta slag. Jag har informerat rikspolischefen om vad jag kallar ”administrativt trakasseri” från rikskriminalens sida i detta viktiga ärende. Jag önskar de 94 handlingarna omedelbart!
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"