Granska Axberger!


Till Riksdagens Ombudsmän: Palmeärendet. Med hänvisning till bilagda skrivelse till rikskriminalpolisen, 17.11.2010,  anhåller jag att ledningen för Riksdagens Ombudsmän omedelbart måtte granska huruvida justitieombudsmannen
Hans-Gunnar Axberger,
i sitt avgörande viktiga arbete inom den statliga granskningskommissionen (1996-99) rörande Palmemordet, gjort sig till skyldig till en avgörande, illavarslande lögn, då han som huvudsekreterare vid och ledamot av denna granskningskommission med tystnad avfärdar vittnesmålet från en T-baneförare som sett paret Palme förföljas från T-stationerna Gamla stan till Rådmansgatan. Axberger påstår i stället att någon sådan skuggning över huvud taget ej förekommit.
Axbergers agerande i detta sammanhang blir än allvarligare om Riksdagens Ombudsmän betänker att Axberger narrat de övriga ledamöterna av kommissionen, inklusive dess ordförande, att förneka varje skuggning; kommissionens möjligheter att in corpore ta del av den föreliggande polisutredningen har uppenbarligen varit mycket begränsade och i praktiken förbehållna Axberger.
Jag anklagar sålunda nuvarande JO Hans-Gunnar Axberger för grov förvanskning av föreliggande dokumentation kring Palmemordet samt för förledande av övriga kommissionsledamöter, varigenom det blev möjligt att vidhålla och stärka de falska beskyllningarna mot den ensamme Christer Pettersson avseende mordet på Olof Palme.
Jag anhåller att Riksdagens Ombudsmän snarast inleder en utredning av detta ärende. En extra tillkommande omständighet är det faktum att Axberger, mot här angiven bakgrund, sedermera kunnat få det ytterst grannlaga förtroendet att vara en av den svenska Riksdagens Ombudsmän.
Skulle Riksdagens Ombudsmän anse att mina anklagelser är oberättigade utgår jag från att Ni för denna sak till domstol. Jag önskar svar snarast.
Ytterligae info kan Riksdagens Ombudsmän inhämta på min blogg,

Sven Anér, Karlsrogatan 85 B, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"