Uppgifter redan från 1987 placerar Anki och Anneli vid Dekorima!

5.11.2010. Uppenbarligen har de mycket stringenta uppgifterna från Anneli och Anki rörande Dekorima, och över huvud taget varje koppling Avsan – Anki, varit en ständig nagel i ögat på inblandad polis. Anneli och Anki ska misstänkliggöras till varje pris.
Därför är det viktigt att notera de mycket tidiga uppgifterna från Thomas Kanger, i hans bok ”Mordet på Olof Palme”, Ordfront, 1987. Kanger skriver där på sidan 15:
Strax efteråt /efter skottet/ går några flickor förbi platsen, de fortsätter söderut mot Kungsgatan.
Informationen har Kanger hämtat från en egen intervju med musikläraren Morelius, som ju är ett mycket centralt vittne, och denna intervju torde ha ägt rum hösten 1987, alltså fem år innan Dekorima-bomben kreverade. Tidig info, sålunda.
Men granskningskommissionens referat av polisutredningen, med kommissionens egna synpunkter interfolierade, verkar inte ha tagit hänsyn till Kangers uppgifter.
Det förhållandet att uppgifterna, trots deras uppenbara betydelse för mordutredningen, rapporteras in så sent sänker deras trovärdighet,
skriver kommissionen, utan att ange om synpunkten är polisens eller kommissionens.
Det finns såvitt vi kunnat se ingen annan utredning beträffande mordkvällen som stöder uppgifterna,
skriver kommissionen i sina sammanfattande anmärkningar. Jo, i Thomas Kangers bok. Men kommissionen har uppenbarligen inte läst facklitteraturen i ämnet, det framgår på många sätt.
Morelius/Kanger-tipset finns, enligt andrahandsuppgifter till mig, belagt även i samband med en efterlysning av flickorna vid Dekorima (!), där det skulle ha sagts att den ena flickan var betydligt kortare än den andra; tydligen en korrekt uppgift. Känner någon av bloggbesökarna till en sådan efterlysning?
Avsans taktik beträffande gymet/Dekorima innebär uppenbarligen att han förnekar allt som rör sig. Han ”har aldrig varit i Upplands-Väsby” är ett sent påstående, återgivet tidigare här på bloggen, och eftersom Avsan bl a låter sin hustru hävda att han fanns hemma i bostaden den aktuella kvällen, så torde detta innebära att även han själv förnekar närvaro vid Dekorima. Aldrig på gymet, aldrig vid Dekorima är försvarslinjen.
Naturligtvis är det nu dags för förnyade förhör kring avsnittet ”Dekorimamannen”, i första hand med Anti Avsan men även med Anneli och Anki, sedan en så omfattande dokumentation numera har genererats, bl a efter Olle Alséns och mina forskningar. I sådana förhör måste givetvis ingå konfrontation av Avsan – Anneli – Anki. Att en sådan konfrontatiion ännu aldrig arrangerats är möjligen det mest otroliga inslaget i en otrolig affär. SA.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"