Svar till ”Tomas” och ”Stig Åke P”

11.11.10. Bra fart på debatten! Till båda skribenterna vill jag säga att varken ”Tomas” specificerade frågor eller den allmänna oro som ”Stig Åke P” redovisar är bortglömda, verkligen inte!
Och jag snurrar redaktionsstolen ett halv varv och plockar från bokhyllan bakom mig på måfå ut ett exemplar ur den digra högen av gamla ”PALME-nytt”, varvid jag hittar en attack mot regeringen som var lika berättigad den gången, julen 2002, som i dag, nära åtta år senare. Jag återger inledningen av debattinlägget:
26.12.2002: Till Regeringen med anhållan om ofördröjlig handläggning.
Mot bakgrund av bifogad dokumentation anhåller jag att Regeringen omedelbart måtte utreda huruvida chefen för Stockholmskriminalens tekniska rotel, kriminalkommissarien Wincent Lange, anlitad av rikskriminalpolisen i Palmeärendet, genom bestickning från rikskriminalpolisens sida förmåtts ändra sin i ett stort dagstidningsreportage framförda uppfattning om att de s k Palmekulorna varit falskeligen utplacerade samt att det måste
”vara en sammansvetsad grupp yrkesmördare, som gick lugnt, överlagt och mycket smart till verket efter en lång förberedelse” (Jerry Wells i Kvällsposten lördagen den 20 oktober 1988).
Jag preciserar därefter mina anklagelser samt avslutar:
Vem som skall utreda får onekligen bli föremål för Regeringens eget, grannlaga avgörande, men självfallet kan varken rikspolisstyrelsen eller riksåklagaren anlitas.
Jag presenterar nu det aktuella fallet, mot bakgrund av befintlig dokumentation och med efterlysning av central, försvunnen dokumentation.
Ingenting hände efter denna min attack i PALME-nytt, mot en socialdemokratisk (sic!) regering. Ej oväntat, och alla mina frågor, liksom alla de frågor ”Tomas” räknar upp, står fortfarande kvar på den borgerliga (sic!) dagordning som ännu i praktiken domineras av den bortgångne, falskeligen mordbeskyllde Christer Pettersson.
Allt finns kvar, fortfarande olöst. Dvs löst. Fortsätt debatten! Sven Anér

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"