Jag väntar på rikspolischefens svar!

10.11.2010.
Rikspolischefen – Palmeärendet
Jag är förvånad över att Rikspolischefen inte sänt mig något svar på min skrivelse av 3.11.2010, där jag alltså omtalar hur jag behandlas av rikskriminalpolisen. Ärendet ligger i dag på exakt samma punkt där det låg 3.11; ingenting händer, trots att det dels handlar om ett statsministermord, dels gäller ett ärende vars handläggning mycket klart beskrivs i tryckfrihetsförordningen som är en grundlag!
TF 2:12 ”Allmän handling som får lämnas ut skall på begäran genast…”
Men jag får varken de begärda handlingarna eller ett eventuellt besked från vederbörande jurister om de anser att handlingarna ska lämnas ut.
Jag bedriver hederlig utredning av ärenden som sammanhänger med Palmemordet, men rikskriminalpolisen gör allt för att fördröja, trakassera. Och det förvånar mig att inte Rikspolischefen vill gå in i ärendet.
40 walkie-talkie-tips från kvarteren vid biografen Grand och Dekorima, 94 av Säpo/PG Näss ad acta-lagda anmälningar rörande involverade poliser. Samtidigt som rikskriminalpolisen och RÅ aldrig har frångått sin anklagelse mot Christer Pettersson, och samtidigt som granskningskommissionen 1999 anser sig kunna konstatera att ”misstankarna mot Christer Pettersson successivt stärkts”!
I detta läge vänder rikskriminalen alla taggar utåt och ser till att jag försenas, vecka efter vecka efter vecka.
Jag begär nu åter att Rikspolischefen går in med egen auktoritet!
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"