H-G Axberger, varför omnämns inte dnr 95-103, alias H 19149, inte i granskningskommissionens rapport?

J17.2.2014. Hans-Gunnar Axberger!
I anslutning till min skrivelse av 15.2, ingiven till bland andra Riksdagens Talman, frågar jag dig i dag:
Varför finns inte Palmekommissionen 95-103 resp rikskrim H 19149 över huvudtaget omnämnd eller refererad eller kommenterad i granskningskommissionens rapport från 1999?
Denna promemoria upplämnades till dåvarande Palmekommissionens sekretariat 2.5.1995, och den bör från rikskrim under dnr H 19149 ha återkommit till antingen Palmekommissionens eller Granskningskommissionens sekretariat 1995/1996, varefter den, antagligen genom din försorg, slutligen har placerats hos Riksarkivet.
Trots dessa minst tre rörelser finns denna PM ej omnämnd av granskningskommissionen – varför inte? Som du säkert erinrar dig räknas i denna Ulf Lingärdes PM de 15 personer upp som i PM utpekas som sammansvurna i syfte att röja statsminister Olof Palme ur vägen. Det går att säga att denna PM är en av de viktigaste handlingar de båda kommissionerna kom i beröring med, antagligen den allra viktigaste.
Jag önskar din omedelbara kommentar! Denna korrespondens kommuniceras till bland andra Riksdagens Talman, och jag önskar nu ett omedelbart svar!
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

1 kommentar:

  1. Har just skrivit till riksdagens talman och framfört min önskan att han hjälper till att få fram ett svar på Svens fråga.

    SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"