Till SVT Kultur!

26.2.2014
Jag fick i går en vänlig påringning från SVT Kultur där en medverkan från min sida övervägdes men uppsköts. Däremot ringde mig en god vän ca 19.20 och berättade att jag förekommit i ett inslag – var det hos TV Kultur? Mycket tacksam om jag kunde få veta vad inslaget innehöll samt helst en utskrift av den aktuella texten! Tack på förhand!
Sedan jag tagit del av inledningen till SvD:s reportage sänder jag i dag ovanstående skivelse till bl a SvD.
Jag har blivit glatt överraskad av SVT Kulturs vänliga intresse för mitt arbete i denna svåra affär!
Engagerad hälsning och hopp om svar!

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.


Gå in på min blogg, SVT Kultur!
26.2.2014.
SVT Kultur: I Palmeärendet, ett kort viktigt larm!
Gå in på min blogg,
och följ, under 2014, ärendet ”Palmekommissionen 95-103” eller, med annan beteckning ”Rikskrim H 19149”, samma ärende.
Detta är, som SVT Kultur kommer att finna, ett oerhört ärende. Hela ursprungsdokumentet, en 6-sidig PM, ligger in extenso ute på bloggen.
Starta där, och ni är raskt inne i Palmegåtans innersta. Hela rättsstaten är informerad, men ingen har gjort något: regeringen, rikskrim, RÅ etc. Samtliga partiers riksdagskanslier, sex kommunstyrelseordförande, de sex största dagstidningarna. En av dessa ordförande har noterat mitt brev, utan kommentar, medan ingen av de över 25 övriga adressaterna har hört av sig. Ingenting pekar på att någon instans över huvud taget har brytt sig om att granska det dramatiska dokumentet, vilket alltså innebär att ingen utomstående i dag kan veta om sakinnehållet är korrekt eller inte.
SVT Kultur – jag gör så här, tipsar om min blogg, eftersom det är när vi själva går in i en dokumentation och själva forskar som det tunga intresset väcks och sakförhållanden kan korrekt dokumenteras!
Med vänligaste och angelägnaste hälsning – SVT Kultur är den första instans som någonsin har behandlat mig hyggligt, inte som någonting som katten envisas med att släpa in. Att jag aldrig någonsin blivit dementerad har hittills inte hjälpt, men jag hoppas alltså att SVT Kultur blir ett undantag!
Tungt engagerad i Sveriges tyngsta ärende,
Kollegial och vänlig hälsning,
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"