Det gäller Sveriges framtid!

15.2.2014.
Detta utskick går till bl a politiker, stats- och kommunaltjänstemän, representanter för media.

Det brev, med 6-sidig bilaga, som i dag sänds till Riksdagens Talman, till Regeringen och till Tidningarnas Telegrambyrå, TT, och som här bifogas, är kusligt självförklarande:
Mordet på Olof Palme fanns arrangerat och klart inom delar av den svenska statsförvaltningen veckor, kanske månader innan det utfördes, men det har därefter i nästan 28 år legat i praktiken orört, utan att uppenbara bevis har utretts, utan att den totalt avslöjandesäkerhetspromemoria, som bifogas detta brev, har fått komma upp på bordet upp på bordet för ansvarsfull granskning.
Femton svenska män pekas ut som sammansvurna inför mordet på sin statsminister, Olof Palme, men varken makt eller myndighet eller media har agerat för att fastställa sanningshalten, för att hitta sanningen..
Gå in i materialet, begär fram kompletterande information, ställ de ansvariga mot väggen: ansvariga den gången, ansvariga i dag! Eller begär att jag, som slår larm, blir lagförd för falsk beskyllning, gärna det! Slå er bara inte till ro, ni som känner ansvar för det svenska samhället! Utan lägg detta samhälle under lupp och under obarmhärtigt avslöjande sökarljus!
Låt sanningen komma tillbaka till Sverige!

Sven Anér
Aldrig dementerad


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"