Kort replik till SvD:s pågående Palme-serie

25.2.2014.
Tacksam för publicering i SvD!
Eftersom statsminister Olof Palme den 28 februari 1986 mördades av dåvarande piketpolisen, nuvarande rådmannen och moderate riksdagsledamoten
Anti Harald Avsan,
ser jag ingen anledning att i detalj kommentera de uppgifter kring detta mord som med början i dag publiceras i Svenska Dagbladet.
Varken denna tidning eller den svenska regeringen eller representanter för den svenska rättsstaten eller övriga svenska media har under de senaste fem åren någonsin ifrågasatt eller ställt sig tvivlande till mig eller dementerat mina sakligt grundade anklagelser mot Avsan, och varken denne själv, eller annan instans, har föranstaltat om anmälan mot mig för grovt förtal.
Avsan har däremot själv, i aldrig dementerat uttalande för en namngiven äldre poliskollega, medgivit följande:
”Nä nä, vi har sån uppbackning att ni kan aldrig ta oss”,
dvs ett klart erkännande av Avsans, jämte ett okänt antal kamraters, direkta koppling till mordet på Olof Palme. Enligt besked till mig är Avsan aldrig hörd om detta uttalande, liksom han aldrig hörts annat än en gång tidigare, 1993, den gången upplysningsvis och ej som misstänkt: förhöret offentliggörs inte. Han är aldrig konfronterad med mordplatsens båda kvinnliga huvudvittnen, vilkas förhör heller ej officiellt återgivits
Jag konstaterar att mina uppgifter rörande Avsan är korrekta samt att, sålunda, exempelvis Svenska Dagbladets uppgifter i dag och framgent, är osanna i huvudfrågan: vem sköt Olof Palme?
Sköt Olof Palme gjorde Anti Avsan.
Skulle någon instans i dag. t ex Avsan själv, välja att anmäla mig för grovt förtal, finns givetvis en konkret möjlighet att mordet klaras upp - mordet och allt vad därmed sammanhänger och i dag tynger Sverige.

Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79. 210814-5075.

2 kommentarer:

Läs sidan "Om kommentarer"