Larm redan 23.24? Användes TT som cover-up?

25.11.2012. Till Ledningen för TT.
I samband med min fortlöpande utredning av omständigheterna kring mordet på Olof Palme vill jag ställa en preciserad fråga kring upptakten till mordet:
I den offentliga utredning som numrerats SOU 1987:14 sägs på sidan 90 bl a följande:
TT fick kl 23.24 en uppgift från LAC att det hade förekommit skottlossning på Sveavägen. Man ringde omedelbart till SBC, varifrån man från början inte fick närmare besked. Kl. 23.40 ringde en ”tipsare” och uppgav att den beskjutna var Olof Palme.---
Omkring kl. 00.15 fick TT från SBC besked att den beskjutne var Olof Palme och att denne var död. Ett s.k. flashtelegram med besked om dödsfallet gick ut kl. 00.20.---
Jag har några frågor i anledning av ovanstående:
Nr 1: Som TT vet har alla tidsuppgifter avseende mordet varit under debatt. Bl a har den officiella tidpunkten för själva mordhandlingen, 23.21, i många sammanhang betvivlats och bl a förlagts till 23.28. Jag frågar då: är inklockningen av LAC-meddelandet till TT, 23.24, en TT-medarbetares egen, eller är det LAC som har gett tidpunkten?
Nr 2: Jag frågar, eftersom inte ens polisens sambandscentral, SBC, kl 23.24 hade något som helst meddelande om eventuell skottlossning.
Nr 3: Av ovanstående finstilta redogörelse förefaller framgå att TT försökt kontrollera hos SBC men fått besked att saken vore okänd, varefter TT tydligen tills vidare lämnat ärendet åt sidan och åter börjat arbeta med ärendet först sedan ”tipset” inkommit 23.40. Är detta en korrekt sammanfattning?
Nr 4: Av den finstilta texten syns även framgå att det varit SBC som hade en reguljär informationskontakt med TT, medan LAC inte uppfattats på detta sätt. Men här tycks det omvända hända: SBC hör inte av sig, medan LAC ringer. Känns detta egendomligt?
Nr 5: Kan TT i dag, långt i efterhand, tycka att mer borde ha gjorts från TT:s sida redan efter det första, mycket tidiga LAC-larmet?
Nr 6: Meddelandet från LAC till TT kl 23.24 är det absolut första som gick ut, utanför LAC:s och SBC:s interna nät. Endast TT fick rapporten 23.24, vilket syns ha fått till effekt att all officiell eftergranskning av alla tider kring mordhandlingen har knutits till detta 23.24, med samtliga kopplingar bakåt och framåt.
Nr 7: Det klockslag som borde ha varit det säkrast dokumenterade och det säkrast refererade i de efterföljande utredningarna borde, enligt min mening, ha varit det klockslag som stått angivet på Olof Palmes patientjournal från Sabbatsbergs akutintag, men jag kan inte se att detta klockslag finns återgivet någonstans i dokumentationen, t ex inte i den senaste utredningsrapporten, granskningskommissionens från 1999.
Nr 8: Däremot har rikskrims dåvarande chef, Tommy Lindström, senare entledigad, för mig vid personligt sammanträffande på hans tjänsterum, i maj 1989, för mig uppgivit att ambulansen ankom till Sabb-akuten kl 23.35, ett klockslag som redan det ställer alla angivna klockslag inom hela den officiella mordutredningen i tvivelsmål.
Nr 9: Men inte nog därmed. Även klockslaget 23.35 är betvivlat, sedan det visat sig att den av Lindström för mig uppvisade siffran ”5” i ”23.35” varit förvanskad, antagligen från en ursprunglig siffra ”8”.
Nr 9: Detta senaste ärende är nyligen handlagt av åklagare, som lägger ner ärendet på grund av inträdd preskription, ÅM-175630-12, men, med åklagarens egna tillägg, utan att ta ställning till eventuell förfalskning.
Nr 10: Jag utgår från att ledningen för TT helt inser vikten av LAC-inringningen till TT kl 23.24. Bl a eftersom i så fall ett dödsfall som inträffar i Stockholms City kl, tidigast, 23.23, inte skulle ha lett till ambulansmottagning förrän efter 12 minuter, en remarkabelt lång tidsutdräkt.
Och eftersom åklagare håller öppet att den ursprungliga tiden i patientjournalen kan ha varit 23.38 kan det röra sig om en hel kvart.
Nr 11: Jag ber nu TT: Berätta för mig:
Om TT har all dokumentation sparad, och om det av denna framgår att TT med egen medarbetare, som jag självfallet på intet sätt misstror, via dennes egen klockavläsning kunnat konstatera att inringningen kommit kl 23.24, då hamnar ambulansklockslagen, 23.35 eller 23.38 i synnerligen anmärkningsvärd dager, kopplade till att ingen officiell utredning velat notera dessa möjligen ”farliga” tider.
Nr 12: Har LAC ringt TT för att falskeligen ”bottna” med ett rent påhittat, felaktigt klockslag för att bl a påvisa en lovvärt snabb myndighetsbehandling av Palmemordets inledande minuter? Gösta Söderström, förste polisman vid Dekorima, har angett sin egen ankomst till platsen till kl 23.29, då Olof Palme just hade skjutits, men denna uppgift har ständigt viftats bort.
Nr 13: Förhåller det sig alltså så här: Har kriminella element bakom mordet på en statsminister, avsiktligt och i brottsligt syfte, utnyttjat den absoluta trovärdighet som, alltid och enligt min mening alltid med rätta, tillskrivits Tidningarnas Telegrambyrå, för att, med TT som omedveten medhjälpare i en cover-up, fastställa falska tidsuppgifter för hela denna mordverksamhet, från det avlossade skottet vid Dekorima fram till Sollentunaambulansens ankomst till Sabbatsbergs akutintag?
Ett farligt tilltag, från förövarnas sida? Knappast. Om ingenting hade hänt skulle tipset från LAC aldrig ha uppmärksammats; ett eventuellt skott på Sveavägen skulle inte ha förorsakat några frågor.
En skottlossning, om vilken LAC ingenting vet närmare, kan knappast i normalfallet ha gett LAC anledning att omedelbart tipsa TT, en påstådd skottlossning om vilken inte ens polisens sambandscentral har någon vetskap. Men ett LAC-larm till TT måste ha känts vattentätt, kassakåpssäkert. Och det har inte öppet betvivlats förrän i dag, i och med denna skrivelse till TT, vilken kommer att läggas ut på min blogg:
www.svenanerpalmemordet.blogspot,com
PS: En av de unga finska flickorna frågar mannen vid Dekorima vad klockan är, strax innan han skjuter. Han svarar inte. Naturligtvis svarar han inte. Naturligtvis inte.
Mycket tacksam för TT:s absolut nödvändiga medverkan!
Vänlig, oroad och kollegial hälsning,
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

2 kommentarer:

  1. Fanns det inte ett vittne vid Grand som på frågan "vad är klockan?" fick till svar: "Det skall du ge fan i, vi har inte tid med det nu". Erinrar jag mig fel?

    SvaraRadera
  2. Angående ÅM-175630-12. Du borde begära överprövning av detta ärende Sven. Den förfalskade instämplingen ingår i en mordutredning och mordet på Olof Palme är inte preskriberat. Förfalskningen borde således kunna prövas under BrB som medhjälp till mord eftersom syftet med förfalskningen är en tidig och överlagd aktivitet i konspirativt syfte att försvåra mordutredningen. Det är alltså inte själva förfalskningen som ska bedömas utan uppsåtet med den.

    SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"