…som enligt er är tagen…

22.11.2012. Från Polisen Rikskriminalpolisen Utredningssektionen Gustafsson Ann-Helene Kriminalinspektör
2012-11-19 ASAL-428-272/12
Till Sven Anér: Ni har till utredningen skrivit att brev där ni bifogar en bild från Sabbatsbergs sjukhus som enligt er är tagen av fotograf Ulf Karlsson utanför akutintaget ca kl. 23.40 den 28 februari 1986. Ni hävdar att detta är fru Lisbeth Palme som ankommer till Sabbatsbergs sjukhus.
Enligt uppgifter i utredningen färdades Fru Lisbeth Palme till Sabbatsbergs sjukhus i samma ambulans som maken Olof Palme.
RKP kommenterar inte den pågående förundersökningen i övrigt.
Ann-Helene Gustafsson
Jag anmäler Gustafsson för grovt osant intygande samt för grovt tjänstefel
22.11.2012  Till Rikspolischefen Bengt Svenson!
I rubr ärende, samt i anslutning till all tidigare korrespondens mellan Rpc och undertecknad Sven Anér, översänder jag härmed dels
PALME-nytt-BOKEN för år 2000, med speciell markering av de häri  ingående numren 7, 8, 9 och 11, samt ett exemplar av min bok ”Mörkrets dunkel tätnar kring Lisbeth Palme”, 2012.
Jag betraktar båda dessa böcker som härmed ingivna i deras helhet samt utgörande väsentliga delar ingående i det brev du nu läser. Jag koncentrerar mina påståenden i den korta efterföljande texten, men eftersom varje ord, varje information i PALME-nytt-BOKEN (angivna delar) samt i ”Mordets dunkel” är avgörande viktig och skulle tappa pregnans vid ett komprimerande referat, låter jag alltså dessa båda böcker ingå i detta brev. Du, eller delegerad tjänsteman, bör alltså noga genomläsa anvisad text.
Komprimerad ärendemening:
Jag anklagar kriminalinspektören Ann-Helene Gustafsson för grovt osant intygande samt för grovt tjänstefel vid författandet av handling APAL-428-272/12.
Jag bygger dessa anklagelser på det förhållandet att det i de hittills publicerade delarna av rikskriminalpolisens Palmeutredning ingenstans står utsagt att Lisbeth Palme skulle ha ankommit till Sabbatsbergs akutintag i ambulansen tillsammans med Olof Palme, och inte heller i Gustafssons brev står detta klart fastslaget, även om den uppenbara andemeningen är samtidig och gemensam ankomst. Men glidningen i formuleringen döljer en ren lögn.
Jag anmodar vidare dig och dina delegerade att speciellt noga sätta er in i bakgrunden till Ulf Karlssons bilder, i synnerhet omslagsbilden föreställande Lisbeth Palme vid kommissariebilen, bilder som rikskriminalpolisen på sin tid försålde till mig à 60 kronor stycket, samtidigt som dåvarande sekretessansvarige krkom Åke Röst muntligen omtalade för mig att ”det rör sig om bilder från Lisbeth Palmes ankomst i en polisbil till Sabb”.
Jag uppmanar dig att låta undersöka hur dessa bilder över huvud taget kunnat passera via rikskrim. Ulf Karlsson har aldrig sålt bilderna, till någon köpare.
Lisbeth Palmes identifierade närvaro mordkvällen vid Sabbatsberg framgår med mycket stor tydlighet av Ulf Karlssons och Stig Almqvists bilder samt av Göteborgs-Postens och Aktuell Rapports bildtexter.
Av Gustafssons brev går att utläsa att hon inte tror på mina uppgifter att bilderna föreställer Lisbeth Palme.
Hennes misstro bör ställas mot denna fråga från min sida:
Menar rikskrim/Gustafsson att de båda professionella pressfotograferna Karlsson och Almqvist skulle ha misstagit sig beträffande en kvinna som de dels själva känt igen och som dels vid flera tillfällen befunnit sig på ett antal bilder tillsammans med Lisbeth Palmes son/söner?
Och om en dylik hypotetisk kvinna, i så fall också iförd samma självlysande vita vinterstövlar som Lisbeth Palme, skulle ha befunnit sig i och kring akutmottagningen denna dramatiska kväll, borde inte då antingen den öppna polisen eller säkerhetspolisen ha undersökt och slagit larm? Den hypotetiska kvinnans skulle ju ha kunnat utgöra ett hot mot den Lisbeth Palme, som ju ostridigt befunnit sig på Sabbatsberg under aktuell tid?
Bengt Svenson – se till att detta ärende granskas i botten! Kontrollera mina anklagelser mot Ann-Helene Gustafsson och notera huruvida hennes de facto-förnekande av bildernas korrekthet delas av cheferna för svensk polis! Jag önskar specificerat bevis för mottagningen av denna skrivelse samt de båda inneliggande böckerna. Jag önskar vidare besked huruvida rikspolischefen anser att jag på någon punkt ljuger samt att jag givetvis i så fall borde underkastas rättslig prövning. Jag överlämnar de båda forskningshandlingarna för noggrant studium.
Djupt oroad och engagerad hälsning
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.
./. Exemplar av ”PALME-nytt-BOKEN” samt av ”Mordets dunkel tätnar kring Lisbeth Palme”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"