Till Inga-Britt Ahlenius

Inga-Britt Ahlenius
Kvarnvägen 41
182 39 Danderyd, 08-755 83 33.

Inga- Britt Ahlenius, Jag fick i förrgår en andrahandsuppgift om att du nyligen, i radio eller TV, uttryckt dig kritiskt mot den officiella hanteringen av Palmeärendet.
Jag skulle sätta stort värde på en kontakt. Jag bifogar nu några bakgrundstexter, två av mina senaste böcker samt info om ett kommande inslag på Youtube, om cirka en vecka, i detta stora ärende.
Kan du hör av dig vore jag tacksam!
Engagerad hälsning Sven Anér

PS: Jag understryker att inget enda av de påståenden som jag gör i det medsända materialet på minsta sätt någonsin korrigerats eller dementerats av någon involverad myndighet eller av något regeringsorgan. DS.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"