SvD: Kan Faktakollen kolla?

16.5.2012.
Jag läser Faktakollens genomgång av, nu senast, Reinfeldts ifrågasatta etniska statistik, och jag tycker mig finna att Faktakollen inte följer politiskt enkla vägar. Jag lämnar detta granskningsförslag och ber om Faktakollens kommentarer, till mig och gärna i tidningen:
Mina påståenden:
Nr 1: Det var dåvarande piketpolisen, nuvarande rådmannen vid Stockholms tingsrätt och nuvarande moderate riksdagsledamoten
Anti Avsan,
som kort före midnatt den 28 februari 1986 sköt Olof Palme till döds vid Dekorima, i hörnet av Sveavägen och Tunnelgatan.
Nr 2: Lisbeth Palme blev aldrig, som påståtts, påskjuten på ryggen; varken hon eller hennes kläder träffades vid Dekorima.
Jag överlämnar dessa båda granskningsuppgifter samt ger en kort bakgrund:
Jag har sedan 1986 ställt bl a ovanstående frågor till tjänstgörande åklagare och polismyndigheter, varvid mina synpunkter på Palmeutredningen aldrig  avfärdats. De nu aktuella båda ärendena har förklarats sekretessbelagda, hemliga. Det är allt. Aldrig dementerade.
Jag anmodar alltså Faktakollen att, med den tyngd och den sakkunskap som dess medarbetare besitter, grundligt arbeta igenom de båda frågorna samt finna sanningarna. En sändning via Youtube, där jag snart framträder live på Internet, kommer inför en stor publik att förmedla bl a de bakgrundsuppgifter jag här ger.
Kollegial och engagerad hälsning!
Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.
Nyhetsjournalist, författare, förläggare.
Bloggskribent: www.svenanerpalmemordet.blogspot.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"