RÅ: Palmeenheten ger upp varje försvar för Lisbeth Palme

3.5.2012. RÅ: Med hänvisning till bifogade skrivelse till Palmeenheten vid rikskriminalpolisen begär jag att RÅ, som ledare av den aktuella förundersökningen, snarast måtte utreda har det förhåller sig med Palmeenhetens utlovade utredning av diskrepanserna rörande Lisbeth Palmes tygkappa med slejf och kapuschong resp bruna mockapäls.
Om det förhåller sig så att RÅ har egna upplysningar att lämna önskar jag omedelbar tillgång till dessa. I varje fall torde det vara rimligt att RÅ, som ledare av förundersökningen, råder Palmeenheten att lämna en godtagbar förklaring.
Jag får en kuslig känsla av att varken RÅ eller Palmeenheten hyser någon önskan att presentera Lisbeth Palme ärendet – och därmed hela mordutredningen – i klartext.
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-5 2 79.

Angeläget brev till Riksrevisionen!

3.5.2012. Riksrevisionen: I anslutning till tidigare kontakt i ärendet anhåller jag att Riksrevisionen måtte gå in i detta ärende, som sålunda börjar anta rent abderitiska former. I ett sammanhang, som gäller mordet på en statsminister, vrider och vränger höga svenska myndigheter på sanningen, år ut och år in, sedan 1986. Verksamheten kostar pengar, men den leder endast till att papper läggs på hög, ad acta. Tiotusentals kronor per dag för att dölja en rent kriminell myndighetsverksamhet, vilken bl a har inneburit grovt bedrägeri, riktat mot svenska och utländska granskande myndigheter!
Agera, Riksrevisionen!
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.
Hjälp mig – skriv till RÅ, Box 5553, 114 85 Stockholm!

Kring första maj 2012, till ett tjugotal trogna prenumeranter på PALME-nytt, trogna bokköpare!
Våren har anlänt, med tillhörande förhoppningar, men som bokförfattare och bokförläggare väntar jag fortfarande.
Det märkliga inträffar att min bok ”Mordets dunkel tätnar” inte har anmälts eller recenserats av några medier över huvud taget. Jag får sällan många recensioner, men några enstaka brukar dock hitta vägen till recensenter, som kanske står något vid sidan av allfarvägen.
Men den här gången är det stopp. Uppresta artificiella murar blir inte överklättrade. Annonsbeställningar blir inte besvarade, än mindre blir några annonser införda. Jag existerar hos folkbokföringen, men annars ingenstans, som aktiv författare, debattör och bokförläggare.
Stopp – och belägg? Nej, det ska vi bli två eller rättare sagt tjugo om!
Jag vänder mig nu alltså till mina vänliga adressater med detta brev och ber er, var och en, att skriva, kort eller långt, helt enligt din egen åsikt, till den svenske riksåklagaren, RÅ, som sköter den fortfarande tydligen pågående förundersökningen i Palmeärendet, och fråga det ni undrar om i detta över 26 år sega ärende.
Till exempel: Går förundersökningen vidare? Finns i dag någon misstänkt? Vad är fortfarande hemligt i denna förundersökning? Går det att påvisa någon enda osanning som kan ha presenterats i till exempel min senaste bok, ”Mordets dunkel tätnar kring Lisbeth Palme”? Är RÅ intresserad av någon publicitet över huvud taget. Har RÅ några bevis för att Lisbeth Palme och de kläder hon bar vid Dekorima blev beskjutna?
Och så vidare – det är inte jag som ska diktera vad du ska skriva. Min tanke är framför allt att någonting kunde börja röra sig i Palmeutredningens ankdamm.
Jag bifogar en bakgrundstext om du vill läsa. Av denna text framgår bl a att rikskriminalpolisen kommer att sända mig en redovisning för vad som egentligen hände med Lisbeth Palmes båda kappor vid Dekorima. Rikskrim släpper sålunda efter på sin egen munkavel då det gäller information rörande förundersökningen – kommer RÅ att följa exemplet?
Men skriv din egen text, kort eller lång! Och berätta sen för mig om du får något svar! Om du sänder ditt meddelande till RÅ är du därmed inne i den stora samhällsdebatt som förr eller senare måste följa och som kommer att hamna i encyklopedier och skolböcker!
Sänd din text till RÅ i bifogat kuvert, så gör du mig och framför allt saken en stor tjänst! Tala med din tidning, radio, TV!
Tillgivne Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"