Vad säger lagen? Europakonventionen?

6.2.2012.

Detta ärende, som med sådan kraft drabbar Bo Alvberger och mig med flera, finns mycket skarpt noterat i min lätt hundörade blåa lagbok.

Frånsett de mycket klara direktiv som återfinns i tryckfrihetsförordningen, självklara för varje demokratisk stat, skriver Europakonventionens stater i reglerna för de mänskliga rättigheterna i

Artikel 8:

Nr 1. Envar har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.

Nr 2. Offentlig myndighet må icke störa åtnjutandet av denna rättighet.

Artikel 10.

Nr 1: Envar skall äga rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att mottaga och sprida uppgifter och tankar utan inblandning av offentlig myndighet och oberoende av territoriella gränser.

Jag läser igenom dessa konventionens mycket klara bestämmelser och finner hur bryskt personerna bakom avlyssningen och brevöppningen här uppe i det iskalla Sverige bryter mot höga herrars beslut vid internationella rådsbord.

Men vad bryr sig makt om förbud?  Sven Anér

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"